روحيه قناعت

داشتن روحيه قناعت و پرهيز از تشريفات و تجملات و مسابقه در مصرف و تنوع طلبي، نعمتي الهي است كه اقتصاد فرد و جامعه را تعديل و تنظيم مي‌كند. امام علي(ع) فرمود: «هرگاه خدا نيكي بنده‌اي را بخواهد قناعت را به او الهام مي‌كند، رزق كافي اش مي‌دهد و لباس پاكدامني بر او مي‌پوشاند.» انسان موجودي است كه پيوسته نيازمند پالايش خويشتن است. گفتار، رفتار و پندار آدمي بايد همواره نقد شود و چه داور و نقاد و محاسبه‌گري بهتر از خويشتن؟ و اين حسابرسي در گرو بصيرت نسبت به خويش است و اينكه انسان با توجيه، اعمال ناشايست خود را نيارايد. «هرگاه خدا نيكي بنده‌اي را بخواهد… او را نسبت به عيب‌هايش تيزبين مي‌كند و كسي كه برخوردار از اين ويژگي شد خير دنيا و آخرت به او داده شده است.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه