احیای کامل دریاچه ارومیه در سال 1403

در جلسه‌ای که به ریاست دبیر کارگروه و مجري طرح نجات دریاچه ارومیه برگزار شد، مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در مورد وضعیت پرداخت‌های دولت عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون خزانه پولی به دستگاه‌هاي اجرايي ستاد نداده است؛ یعنی به رغم تخصیص بودجه 300 میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه در اواخر دی، تاکنون از سوی خزانه مبلغی در اختیار وزارتخانه‌ها براي انجام وظايف خود در ستاد از محل ماده ١0 و ١٢ قرار نگرفته است. به گزارش «آرمان» عیسی کلانتری، دبیر و مجری کارگروه ملی نجات احیای دریاچه ارومیه نیز گفت: زمان احیای دریاچه ارومیه، به دلیل پرداخت نشدن بودجه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه، براساس برنامه اولیه در سال 1402 محقق نخواهد شد. او ادامه داد: وقتی به جای پرداخت منابع مالی براساس برنامه، هیچ بودجه‌ای در اختیار دستگاه‌هاي زيرمجموعه ستاد قرار نمی‌گیرد، ما نمی‌توانیم کار زیادی از پیش ببریم. البته خبر خوشی باید بدهم؛ براساس مصوبه هشتمين جلسه كارگروه ملي و دستور معاون اول رئيس جمهور قرار است خزانه تا پایان سال 600 ميليارد تومان از بودجه موردنياز پروژه‌ها را در اختیار سازمان‌هاي مجري مصوبات ستاد قرار دهد. کلانتری تاکید کرد: زمان احیای دریاچه ارومیه، به دلیل پرداخت نشدن به موقع بودجه برای احیای دریاچه، براساس برنامه اولیه در سال 1402 محقق نخواهد شد؛ باید به مردم و رئیس‌جمهور اعلام کنیم، اگر سال آینده نیز روند پرداخت بودجه بدین شکل پیش رود، ما نیز شاهد تاخیر مجدد خواهیم بود. دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه تاکید کرد: اعلام این وضعیت به معنای شکست احیای دریاچه ارومیه نیست، بلکه به معنای این است که ما قصد داریم، بیش از پیش به صورت دینامیک حرکت کنیم. ما نمی‌خواهیم مردم را فریب دهیم، به همین دلیل صادقانه اعلام می‌کنیم به دلیل تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز براساس برنامه مدون، برنامه 10 ساله اجرا نخواهد شد. اگرچه دریاچه را براساس برنامه در شهریور 1395 به حالت تثبیت رساندیم، اما اگر ما بتوانیم از سال آینده همچون سال‌های قبل با تامین به موقع منابع مالی مواجه شویم و مشکل خاصی پیش نیاید، احیای کامل در سال 1403 خواهد بود. کلانتری خاطرنشان کرد: ما قصد نداریم دولت را تحت فشار قرار دهیم، اما موظف هستیم به مردم و رئیس‌جمهور اطلاع دهیم شرایط کنونی چندان مناسب نیست و سال آینده در بهترین وضعیت شرایط کنونی را خواهیم داشت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه