کودکان خیابانی جلوه‌ بی‌نظمی اجتماعی هستند

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت ساماندهی مراکز حمایتی غیرمجاز، کودکان کار و خیابانی را جلوه‌ای از بی‌نظمی و ناسلامتی اجتماعی دانست و از متولیان امر خواست که در این زمینه اقداماتی انجام دهند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی گفت: یکی از وظایف جدی حکومت اسلامی، کمک به افرادی است که به‌دلیل وضعیت جسمی یا اجتماعی خاص، امکان ادامه زندگی بدون حمایت را ندارند. رئیس قوه قضائیه با طرح این پرسش که «متولی کودکان کار و خیابان، چه کسی است؟»، اظهار کرد: متولیان امر باید در این زمینه اقدامات جدی صورت دهند. بسیاری از این کودکان توسط برخی سوداگران به کار گرفته می شوند و پولی هم که درمی‌آورند خرج خودشان نمی شود. ضمن اینکه در مراکز بسیار نامناسب نگهداری می شوند و روابط نامناسبی بین آنها شکل می گیرد که همه این موارد آسیب‌های سنگینی را به‌دنبال دارد. آیت الله رئیسی بر ضرورت توانمندسازی فقرا و معتادان تاکید کرد و افزود: مساعدت و کمک به افراد نیازمند و درمان معتادان یک امر ابتدایی است اما آنچه باید مورد توجه جدی قرار گیرد توانمندسازی این افراد است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه