مشکلات متعدد مقایسه‌کردن

مقایسه‌کردن مشکلات بسیاری برای فرد دارد، زیرا افراد معمولا بدترین‌ها را با بهترین‌ها مقایسه می‌کنند، در نتیجه حس حقارت و ناتوانی نسبت به دیگران در فرد ایجاد می‌شود و موجب بی‌انگیزگی و دست‌کشیدن از تلاش برای رسیدن به هدف می‌گردد. از سوی دیگر مقایسه خود با دیگران پایان و مرزی ندارد به‌دلیل اینکه امکانات، توانایی‌ها و شایستگی‌های افراد بسیار متنوع و گسترده است. بنابراین رضایت از زندگی را از بین می‌برد در حالی که زندگی جاده زیبایی است که افراد با تلاش و تفکر مناسب با نگرش و باورهای سالم می‌توانند زندگی خود را رقم زنند. پس بیهوده در جدال مقایسه‌های نابجا لحظه‌های زیبای زندگی‌مان را تاریک نکنیم و بکوشیم هر روز بهتر از دیروز در جهت رسیدن به اهدافمان برنامه‌ریزی و تلاش کنیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه