واي سکه‌هام ريخت!

طرح: محمدعلی رجبی

واي سکه‌هام ريخت!

حباب سکه به پايين‌ترين حد خود طي يکي دو سال گذشته رسيد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه