وام 100 میلیاردی 40ساله بدون بازپرداخت!

 

انتشار لیست جدید بدهکاران بانکی نشان می دهد تخلفات بزرگی در سیستم بانکی رخ داده است

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه