شمارش معکوس برای بازگشت به مذاکره

48 ساعت پس از خداحافظي حسين طائب از اطلاعات سپاه، يکي از نزديکان او هم از رياست سپاه «حفاظت ولي‌امر» کنار رفت

 

حسين طائب از رياست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي کنار رفت، پس از 13 سال اما با هزار و يک اما و اگر. گفتند و نوشتند که علت خداحافظياش با اين مقام، برکناري است. برخي ديگر گفتند استعفاست. برخي ديگر از ترور رئيس سابق اطلاعات سپاه گفتند و از بستري شدنش در يکي از بيمارستانهاي تهران نوشتند. برخي ديگر حتي پا را فراتر گذاشتند و از برخورد با او به واسطه آنچه نفوذ در بدنه اين نهاد امنيتي ميخواندند، سخن به ميان آوردند. برخي ديگر اما موضوع را ساده ديدند و پايان ماموريت طائب را علت خداحافظياش با رياست سازمان اطلاعات سپاه اعلام کردند. برخي ديگر هم از ارتقاي رتبه او نوشتند و خبر از احتمال تشکيل «ارگان تهاجمي» در نهادهاي امنيتي ايران دادند. شخص طائب هم تقريبا وارد هيچ يک از اين ماجراها و جنجالها نشد جز شايعه ترور. تصويري از او در حرم امام هشتم شيعيان منتشر شد؛ تصويري که مهمترين شاخصه آن، سلفي بودنش است و اين يعني رئيس سابق اطلاعات سپاه احتمالا قصد اعلام خبر سلامتي خود را داشته است.

هنوز بازار شايعات و تحليلها درباره تغيير رئيس سازمان اطلاعات سپا داغ بود که ديروز به طور ناگهاني خبري از سوي «سپاه نيوز»، پايگاه اطلاعرساني سپاه منتشر شد؛ خبري که حکايت از تغيير در يکي ديگر از بخشهاي امنيتي سپاه داشت. فرمانده سپاه «حفاظت ولي امر» ديروز تغيير کرد. ابراهيم جباري پس از 12 سال از رياست اين نهاد خداحافظي کرد و جاي خود را به حسن مشروعيفرد داد. از حسن مشروعيفر تقريبا هيچ اطلاعاتي که به صورت عمومي منتشر شده باشد، در دست نيست. حتي خبرگزاريها و رسانههاي وابسته به نهادهاي نظامي و صداوسيما و دولت هم هيچ جزئياتي از سابقه او ارائه ندادهاند و هماني را بازنشر کردهاند که «سپاه نيوز» نوشته است. اما جباري سابقه قابل جستوجويي دارد. او از سال 89 تا ديروز فرماندهي سپاه حفاظت ولي امر را برعهده داشت. جباري از جمله چهرههاي نزديک به حسين طائب به شمار ميرود. او خرداد 88 زماني که حسين طائب فرماندهي «نيروي مقاومت بسيج» را برعهده داشت، به عنوان معاون او مشغول فعاليت بود و پس از تشکيل سازمان اطلاعات سپاه، به عنوان فرمانده «سپاه ولي امر» انتخاب شد.. سپاه «حفاظت ولي امر» يکي از بخشهاي امنيتي سپاه پاسداران است. اين سپاه از سال 68 تشکيل شده است و مهمترين وظيفهاش، حفاظت از شخصيتهاي جمهوري اسلامي به ويژه مقام رهبري است. «سپاه حفاظت ولي امر» و نيروهايش خيلي اهل فعاليت رسانهاي نيستند. آخرين موردي که از اين سپاه جنجالساز شد، مربوط به ملک جماران بود و اظهارات پرويز فتاح، رئيس بنياد مستضعفان مبني بر عدم واگذاري اين ملک از سوي سپاه حفاظت به بنياد. رئيس وقت سپاه حفاظت همان زمان در اظهاراتي فتاح را به «بياطلاعي» متهم کرد و از واگذاري اين ملک «مخروبه» خبر داد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه