موافقت وزارت جهاد با افزايش قيمت رب

معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي در نامه اي به سازمان حمايت با افزايش قيمت رب به 45 هزار تومان موافقت کرد. معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي در نامه‌اي به سازمان حمايت با افزايش قيمت رب گوجه فرنگي موافقت کرد. در متن نامه عباس عسکرزاده به صديف بيک زاده، سرپرست سازمان حمايت آمده است:
احتراماً پيرو نامه شماره 22284/500/1401 مورخ 1401/03/28 در خصوص موضوع تعيين قيمت رب گوجه فرنگي به استناد مصوبه بيست و نهمين جلسه ستاد تنظيم بازار کشور و همچنين با توجه به جلسات برگزار شده با توليد کنندگان عمده و سنديکاي صنايع کنسرو ايران، با در نظر گرفتن افزايش هزينه‌هاي توليد، با افزايش قيمت مصرف کننده رب گوجه فرنگي در چارچوب ضوابط و مقررات آن سازمان موافقت مي‌نمايد. لذا ضمن ارسال نامه شماره 4653/ س مورخ 1401/04/14 سنديکاي صنايع کنسرو ايران در خصوص قيمت مصرف کننده (450000 ريال)، خواهشمند است در راستاي حفظ آرامش بازار و تداوم عرضه کالا مقرر فرمائيد با قيد فوريت اقدامات لازم مبذول گردد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه