دولت حق تغيير مصوبه شوراي عالي کار را ندارد

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: هنگامي شوراي عالي کار مصوبه‌اي را به تصويب مي‌رساند دولت فقط مي‌تواند در صورت عدم تطبيق با قوانين آن را اصلاح کند و حق تغيير آن را ندارد. علي نيکزاد در خصوص مصوبه افزايش حقوق ساير سطوح بازنشستگان تأمين اجتماعي گفت: هر چه دولت مصوب مي‌کند اداره کل قوانين مجلس با قانون تطبيق مي‌دهد و اگر مخالف قانون باشد آن را لغو مي‌کند و مجلس آن را به رئيس دولت اعلام مي‌کند. مصوبه‌اي که شوراي عالي کار و وزير سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعي انجام داده بودند مبني بر اين بود که تا 57 درصد حقوق حداقل بگيران افزايش يابد و حقوق حداقل بگيران تا 10 ميليون، 38 درصد و بالاي 10 ميليون نيز ده درصد افزايش پيدا کند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه