شبکه اجتماعی(توئیتر)

یکی از خطرناکترین چیزهایی که من تو روز میبینم اینه که اکثر راننده تاکســی های اینترنتی هولدر گوشــی ندارند و گوشی به دســت، مسیریاب رو چک میکنن و واقعا این خطرناکه و امنیت جانی مسافر رو به خطر میندازه. من خودم چنین چیزی ببینم کنسل میکنم. لطفا برای جان خودتون و عزیزاتون ارزش قائل باشید.

علیرضا


تو ســوئد یه انجمن هست به نام «روزی یک آشــغال از روی زمین بردار» دبیر افتخاری انجمن شــاه سوئده، یه بار خبرنگار از یکی از اعضای انجمن پرسید که شما فکر میکنین با این کار ســوئد بهشت میشه؟! طرف جواب داد ما متوهم نیستیم اما کسی که روزی یه آشــغال از زمین برمیداره خودش هیچ وقت آشــغال نمیریزه! میگفت ما هدفمون از این ً برداشتن یه آشغال از روی زمین، آموزش نه در تئوری بلکه با عمل انجمن آموزشه نه صرفا

ممدپوری


مردم تهران از رودخانه ها فاصله بگیرند. مدیریت بحران استانداری تهران: احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها، آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب در مسیل ها، از روز چهارشنبه تا اواخر وقت جمعه در استان تهران وجود دارد که از مردم میخواهیم از توقف در حاشیه رودخانه ها و پارک خودرو در اطراف درختان و ساختمانهای نیمه کاره خودداری کنند.

ایرنا

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه