در استان فارس چه خبر است؟

حجت اله بهمنی
22هموطن عزيزمان در سيل بي‌تدبيري مديران استان فارس  کشته و خانواده‌هايشان در سيل غم و اندوه غرق شدند. از استاندار گرفته تا مديران چسبانده شده بر کرسي‌هاي خدمت‌‌رساني به مردم تمام امور استان فارس را صرفاً در تشکيل جلسات خالي از محتوا و تکراري ديده‌اند‌. مديراني که همچنان به‌دنبال آن هستند که کداميک از وابستگان جناحي، هنوز بيکارند و مديرکل نشده‌اند. بايد از اين مسئولان پرسيد، آيا اين حادثه تأسف‌بار هم تقصير دولت و مجلس قبل است!؟  چرا يک فرد 29ساله نماينده، که کاملاً اتفاقي‌ و در نهايت عدالت به استخدام دولت در آورده شد و به مديرکلي بازرسي، حقوقي وعملکردي استاندار منصوب گرديد که بتواند تشخيص دهد کدام مدير پيشنهادي «انقلابي» است و کدام «غير انقلابي»!؟ از ديد نگارنده، اين روش مديريت کاملاً با عمل انقلابي و مديريت جهادي در منافات است. تا زماني که خودمان مسئوليت مديرکلي نداريم و خود يا برادرمان نماينده مجلس نيستيم، زبان گزنده و تهاجمي عليه مديران وقت باز کنيم و از صدر تا ذيل را به باد اتهاماتي همچون خيانت و عداوت بگيريم! اما پس از رسيدن به همان کرسي‌ها، سکوت ‌کنيم و ماشين توجيه را وارد ميدان بحران‌ نماييم. تا بارديگر، تعدادي را قرباني ماندن خودمان بر پست‌ها کنيم، به نظر حقير، عين تظاهر است و براي فتح يا بهتر بگويم غصب پست‌هاي کليدي و... طراحي شده است.  آقاي نماينده‌، آيا تحميل 2 برادر خود، يکي مديرکل استاني و ديگري در حوزه معاونت وزير به دولت جديد، خدمات و منافع موثر و رضايت‌ بخشي براي کشور، مردم و استان فارس داشته است يا صرفاً يک دليل سياسي بوده؟ در اين شرايط يک پيشنهاد کاربردي به رئيس جمهور محترم و مردمي دولت سيزدهم دارم که در ادامه خطاب به ايشان مي‌نويسم. جناب حجت السلام رئيسي! «به نظر مي‌رسد که شايسته باشد تا يک تيم تخصصي حرفه‌اي و کاملاً مستقل‌، از سوي جنابعالي تشکيل، و مأموريت پالايش و بررسي نوع و شيوه انتصابات در تمام سطوح دولت، ميزان دخالت نمايندگان مجلس در اين عزل و نصب‌ها، و همچنين ميزان عملکرد يک‌سال اخير مديران سفارشي دولت را به ايشان تنفيذ نماييد تا پس از شناسايي عناصر رانت، متخلفان احتمالي را به دستگاه‌هاي نظارتي و قضائي معرفي نموده و قوه‌ قضائيه نيز بدون اغماض، دولت و مردم را از شر حيف ميل کنندگان حقوق مردم و بيت‌المال خلاص کنند.
همچنين از دستگاه‌هاي نظارتي و قضائي تقاضاي جدي دارم تا در زمينه برخورد با مسببان فاجعه سيل 98 دروازه قرآن شيراز به افکار عمومي شفاف توضيح دهند که چه برخورد قهري و موثري با آنها شد و الآن کجا هستند!؟
دبيرکل تشکل ملي، مردمي و مطالبه‌گري  نجات

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه