ورود دادستاني به برج‌هاي مسکوني منطقه 22

درنتيجه پيگيري‌هاي دادستاني تهران در راستاي حفظ حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم، دادستان تهران از آغاز عمليات اجرايي طرح شبکه فاضلاب در برج‌هاي مسکوني منطقه 22 خبرداد. علي صالحي بيان کرد:  دادستاني تهران با تعيين مهلت 6 ماهه براي شهرداري منطقه و اداره کل آب و فاضلاب تهران پيگير رفع اين معضل است. دادستان تهران تصريح کرد: پيگيري اجراي طرح فاضلاب منطقه 22 تهران به طور جدي در دستور کار دادستاني قرار دارد و معاونان دادستاني در حوزه پيشگيري از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه و سرپرست دادسراي ناحيه 5 پيگيري‌هاي لازم را در اين خصوص انجام مي‌دهند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه