کاهش اعتماد عمومي به سطح خيابان رسيده

 


دکتر حسين ايماني جاجرمي، جامعه شناس، اما از منظر ديگري به تحليل آمار منتشر شده در مورد افزايش خشونت نگاه مي‌کند. وي در اين زمينه مي‌گويد: اين مساله ابعاد مختلفي دارد که مهمترين آنها بر مي‌گردد به شرايط بسيار بد اقتصادي کشور و اينکه اکثر شهروندان و خانواده‌ها، فقيرتر شده‌اند و آينده روشني را پيش روي خود نمي‌بينند.
وي همچنين معتقد است  درگيري‌هاي سياسي نيز مي‌تواند نقش موثري در افزايش تنش هاي اجتماعي داشته باشد. جاجرمي مي افزايد: درگيري هاي سياسي در سطوح بالاي حاکميتي جناح‌هاي درگير نيز مي‌تواند در عرصه‌هاي اجتماعي بازتاب داشته باشد و تنش هاي اجتماعي را موجب شود. از سويي ديگر خشونت ، زورگويي و قدرت و مردانگي نه فقط در کشور ما که در تمامي کشورهاي خاورميانه، نوعي «ارزش» محسوب و حتي در برخي کشورها تقديس مي‌شود. در واقع در جامعه ما و به‌خوص در بين جوانان، در عمل کساني‌که چاقو و قمه با خود حمل مي کنند، از ارزش بيشتري نسبت به بقيه برخوردارند. جاجرمي تصريح کرد: همچنين ما در جامعه عمدا يا سهوا ، ارزش دانشگاه و متخصصان را زير سوال برده ايم. در نهايت اين مساله باعث شده تا سيستم مديريتي کشور صدمات جبران ناپذيري را ببيند. در واقع هر چقدر دستگاه هاي عمومي ناکارآمدتر باشند و نتوانند تصميماتي قاطع بگيرند، جامعه با بحران هاي بيشتري مواجه خواهد شد.
اين استاد دانشگاه عدم اعتماد مردم به نهادهاي مدرن حل اختلاف و دعاوي را از ديگر عوامل بروز و افزايش درگيري در جامعه مي‌داند و مي‌گويد: اصولا پليس و نهادهاي قضايي و حقوقي، تشکيل شده اند تا اختلافات بين شهروندان را رسيدگي کنند. اما در کشور ما به دليل عدم اعتماد مردم به اين نهادها و تاثيري که مي‌توانند در حل مشکلات آنها داشته باشند، شهروندان ترجيح مي دهند که خودشان وارد عمل شوند و اختلافاتشان را حل و فصل و حق و حقوقشان را بگيرند! درست مثل قهرمان فيلم قيصر. در نتيجه اين عوامل باعث مي شود تا براي هر موضوع کوچکي با هم درگير شوند. اين موارد در کنار افزايش گرما و کلافگي مردم و همچنين آشنا نبودن با مقوله مديريت خشم و عصبانيت همه و همه زمينه هايي هستند براي افزايش خشونت در جامعه.        
اما ادامه اين رويه مي تواند منجر به نوعي تزلزل اجتماعي شود؟ سوالي که جاجرمي در پاسخ به آن مي‌گويد: بعيد است که در آينده دچار فروپاشي اجتماعي شويم. چرا که تجربه ثابت کرده است، در چنين مواردي سيستم مديريتي کشور به تکاپو مي‌افتد و با اتخاذ راهکارهايي مانع از بروز اين فروپاشي مي‌شود. اما اي کاش از همين الان دست به چنين اقدامي مي‌زد تا زندگي و امنيت روحي و رواني جامعه، بيشتر از اين آسيب نبيند و «خشم» و «خشونت» جاي دوستي و مهرباني و صميمت را در جامعه ايراني نگيرد!

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه