جوراب هم لاکچري پا شد

با تشديد نرخ تورم قيمت برخي از برندهاي جوراب از يک ميليون تومان عبور کرده که با حقوق يک هفته حداقل بگيران برابري مي کند

آرمان امروز| فروش جوراب با قيمت بيش از يک ميليون تومان در برخي از واحدها و سايتهاي اينترنتي بيش از هر چيزي نشان دهنده عمق شکاف طبقاتي و تورمي است که حتي ارزان ترين پوشاک را نيز تحت العاع قرار داده است؛ جورابهايي که قيمت انها برابر با حقوق 7 روز يک کارگر حداقل بگيري است که بايد با حقوق حدود 6ميليون توماني زندگي ماهانه خود را اداره کند. در واقع تا همين چند سال پيش بود که خريد جوراب در مناسبتهاي مختلفي همچون روز مرد به طنز رايج درآمده بود حال به شکرانه لاکچري بازي و تورم بيش از50 درصدي خريد جورابي که بتواند به عنوان هديه يا حداقل براي استفاده در مناسبت ها از آن استفاده کرد به رويايي دست نيافتني مبدل شده است.

با گذر از هر خياباني يا حتي عبور و مرور در مترو ميتوان جوراب خريد. اما بازار خريد جورابهاي رنگي، عجيب و گران قيمت حسابي داغ شده است. به نظر ميرسد اين کالا هميشه ارزانترين باشد. به دليل ارزان بودن جوراب در بسياري از موارد اين شوخي باب است که اين کالا هديه مخصوص روز پدر است. اما حالا بنظرم ورق برگشته و اين کالا نيز لاکچري شده است. هر چند که براي قشر متوسط و ضعيف جامعه هنوز نيز جورابهاي ارزان در بازار است. به سراغ جوراب فروشان مترو ميروم. با اوضاع اقتصادي فعلي، جوراب هايي که تا سال گذشته 3 تا 10 هزار تومان بود را حالا 20 هزار تومان ميفروشند. به ادعاي خودشان و مکالمهاي که با آنها داشتم، ميگفتند: ديگه برامون نميصرفه. خودمون از بازار گرون ميخريم داريم با حداقل سود ميفروشيم. اين از جورابهاي ارزان مترو که تکليفشان روشن شد. حالا به سراغ سايتهاي اينترنتي ميروم تا نرخ جورابهاي مختلف را ببينم. نرخ جورابهاي مردانه از 5 هزار تومان آغاز ميشود و در کمال تعجب تا 1 ميليون و 700 هزار تومان ميرسد.در اين سايتها جوراب هايي به مبلغ 1 ميليون تومان فروخته ميشوند که ظاهر خاصي ندارند. به دليل اينکه اين جورابها با قيمتهاي نجومي خارجي و وارداتي هستند. به سراغ سايتهاي اصلي توليدکننده ميروم.براي مثال نرخ جورابي که از يک برند ترک است حدودا 229 لير است که به پول کشور ما 412.200 تومان است اما در سايتهاي اينترنتي داخلي به مبلغ 1،081،810 تومان به فروش ميرسد. حتي اگر هزينه گمرک و سود فروشنده را هم حساب کنيم چنين نرخهايي به شدت عجيب به نظر ميرسد. اختلاف نرخ ميان مبلغ فروش در ايران با خارج 669 هزار تومان است. عمق فاجعه اينجاست که پول اين جورابها برابر با دستمزد ماهانه يک کارگر در سال 98 است. با تصويب افزايش 36.5 درصدي حداقل دستمزد سال 1398 از يک ميليون و 112 هزار تومان به يک ميليون و 517 هزار تومان رسيد. کارگري که با اين حقوق 30 روز خود را ميگذراند حالا نرخ يک جفت جوراب است. حقوق روزانه يک کارگر در 1401 حدود 139 هزار تومان است. با اين حساب قيمت اين جوراب ها برابر با حقوق 7 روز يک کارگر خواهد بود. نکته حائز اهميت در اين بازار تعميق شکافي است که حتي جوراب را نيز به دستهبندي‌‌هاي فقير و غني راه ميدهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه