اورژانس غرق شدگي

با توجه به سيل هاي اخير و احتمال غرق شدگي افراد در اين مطلب نکات کليدي را در رابطه با کمک هاي اوليه در غرق شدگي و نحوه نجات دادن فرد غرق شده مطرح مي کنيم.

غرق شدگي چيست؟

حالت غرق شدگي يا وضعيت نزديک به غرق شدن وضعيتي است که در آن فرد در اثر خفگي در زير آب تقريبا به مرز جان دادن مي رسد اما هنوز اميد به نجات زندگي او وجود دارد و اين وضعيت تا 24 ساعت پس از نجات فرد ادامه دارد.

علائم غرق شدگي:ديدن کسي که در آب به طور غير طبيعي دست و پا مي زند

يا سرش مدام به زير آب مي آيد و بالا مي رود  يا کسي که مدت زيادي صورتش در داخل آب قرار دارد، مي تواند هشداري باشد به اين معني که با يک مورد غرق شدگي مواجه هستيم. در هنگام غرق شدگي ابتدا فرد به علت کمبود اکسيژن دچار استرس و هراس مي شودو به طور غير طبيعي تقلا مي کند. سه دقيقه پس از ماندن در زير آب، کاهش هوشياري رخ مي دهد و پس از گذشت 6 دقيقه آسيب هاي مغزي شروع مي شود. چند دقيقه بعد ضربان قلب هم نامنظم و پمپاژ خون مختل مي شود. لب ها و پوست رنگ پريده يا آبي رنگ، سرفه همراه با خلط، کاهش هوشياري، قطع تنفس و يا دشواري تنفس و ضربان قلب نامنظم براي کسي که حتي در کنار ساحل و خارج از آب قرار دارد هم مي تواند علامت غرق شدگي باشد.  با اين همه بسته به سن و جنس ، وضعيت جسماني،دماي آب و مدت زمان قرار داشتن در زير آب شدت علائم براي افرادگوناگون متفاوت است.

از علائم ديگر آن مي توان به:

پوست سرد يا کبود شده

ورم شکم

 درد قفسه سينه

سرفه، تنگي يا کمبود نفس

استفراغ

اشاره کرد.

اقدامات اورژانسي هنگام غرق شدگي:

از ايمني و امنيت صحنه مطمئن شويد.صحنه و مصدوم را به دقت بررسي کنيد ؛ از بي خطر بودن محيط مطمئن شويد.

هرگز بدون درنظرگرفتن ايمني خود وارد آب نشويد. در صورتي مي توانيد در عمليات نجات شرکت کنيد که:  شناگر ماهري باشيد با فنون نجات غريق آشنايي کامل داشته باشيد. وسايل شخصي مربوط به ماندن روي اب (جليقه نجات) داشته باشيد توسط ساير ناجيان غريق همراهي و حمايت شويد. در سيل هاي خروشان توسط طناب به محل مطمئن و ثابتي متصل باشيد. عدم رعايت موارد فوق مي تواند به راحتي شما را به کام مرگ بفرستد.

اورژانس را خبر کنيد.

مکانيسم آسيب و صدمه را بررسي کنيد.

از وجود منابع و امکانات کافي مطمئن شويد

ابتداکمک کنيد فرد غرق شده را از آب بيرون بياوريد اگر فرد هوشيار است از وسايل ايمني مانند  حلقه نجات و طناب پرتابي استفاده کنيد.، فقط درصورتي وارد آب شويد تا يک فرد بيهوش را نجات دهيد که خودتان آموزش لازم در اين مورد را داشته باشيد.

او را در حالت درازکش قرار داده و لباس هاي خيس او را درآورده و با لباس يا پتو او را گرم کنيد.

سطح هوشياري، نبض وتنفس او را چک کنيد.

راه هوايي او را باز کنيد ؛در حالي که فرد روي کمر دراز کشيده  اندکي سر را به عقب برده و دهان را باز کنيد.

تنفس فرد را بررسي کنيد ؛ براي ده ثانيه با دقت به صداي نفس کشيدن مصدوم گوش دهيد.

اگر فرد هوشياري نداشته اما نفس مي کشد تا رسيدن نيروهاي امدادي او را به پهلو بخوابانيد.

اگر تنفس بيمار قطع شده تنفس  مصنوعي از نوع دهان  به دهان يا دهان به بيني و ماساژ قلبي را شروع کنيد.

مراحل احيا:

1. به سرعت و با تمام قوا فشار وارد کنيد: دو دست خود را در وسط قفسه سينه روي هم قرار دهيد. از وزن بدن خود براي وارد کردن فشار به قفسه سينه استفاده کنيد. با هر بار فشار بايد قفسه سينه به اندازه 5 سانتي متر داخل برود. در هر دقيقه بايد حداقل 100 فشار وارد شود.

2. تنفس مصنوعي دهيد: در حالي که سر مصدوم را مقداري به سمت عقب و چانهي فرد به سمت بالا قرار دادهايد، بيني فرد را گرفته و دهان خود را روي دهان مصدوم قرار دهيد به صورتي که دهان فرد به صورت کامل با دهان شما پوشانده شود. هر بار که درون دهان مصدوم نفس ميکشيد بايد قفسه سينهي فرد حرکت کند. دوبار اين کار را انجام داده و بعد ماساژ قلبي را ادامه دهيد.

مراقب باشيد تا از جابجايي و حرکات زياد فرد به علت امکان آسيب گردني و نخاعي تا حد امکان جلوگيري کنيد.

توجه داشته باشيد مي توان فرد غرق شده را احيا کرد حتي اگر مدت زيادي زير آب بوده باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه