رسوايي جديد براي ساترا اقلام عجيب نماوا!

انتشار اظهارات انتقادي مديرعامل يک پلتفرم نمايش خانگي، با واکنش گسترده کاربران شبکههاي اجتماعي مواجه شد.

به گزارش تازه نيوز، انتشار بخشهايي از مناظره مديرعامل نماوا با مدير ساترا، جنجالي شد. شانه ساز در اين اظهارات با اشاره به اينکه در صنايع متفاوتي فعال است، گفت: تنها در صنعت نمايش خانگي است که رگولاتور، خودش رقيب ماست! عملکرد ساترا شبيه به بازي فوتبالي شده که از مجموعه نود دقيقه بازي، 80 دقيقه بازي در ميانه زمين برگزار ميشود و ده دقيقه پاياني بازي به اين نقطه ميرسد که حذفش کنيد! ساترا هيچ خطوط قرمزي را شفاف اعلام نميکند و گويي دنبال کاهش مخاطب ماست! مثلا در سريال خاتون به ما گفتند چرا گفتيد روس ها از شمال وارد ايران شدند؟ بايد ميگفتيد متفق ها! ما که نميتوانيم تاريخ را عوض کنيم؛ تاريخ را که نميشود تحريف کرد.

اگر قرار است شرکت هاي خصوصي را تعطيل کنيد، بگوييد. اينکه ما را ذره ذره آب ميکنيد درست نيست. الان فقط فيليمو و نماوا در اين زمين بازي باقي مانده است. اگر ميخواهيد دو دستي بازار را تقديم ماهواره کنيم و برويم.

اگر به ما ميگوييد محتوايي شبيه صدا و سيما بساز در پاسخ بايد بگوييم که خب صدا و سيما دارد خودش ميسازد؛ مردم چرا بايد پول اينترنت بدهند! اگر آنها موفق بودند که الان بايد صدا و سيما کلي کاربر داشت و طي اين سالها ميليونها مخاطب را از دست نميداد!

کاش صداوسيما به پلتفرمها به چشم اسرائيل نگاه نکند!

بعد از انتشار انتقادهاي شديد مديرعامل نماوا از صداوسيما و ساترا، روابط عمومي نماوا در اقدامي دست به مالهکشي برد و در بيانيهاي اعلام کرد: خبر منتشر شده براي يکسال قبل و درگيري نماوا با مدير سابق ساترا بوده!

تاريخ انتشار ميزگرد مديرعامل نماوا و مدير جديد ساترا و انتقادات شديدش از صداوسيما و اين سازمان بودجهخوار، براي دوماه قبل است و کاش ساترا بهجاي ريختوپاش بيتالمال براي “نمايش” مدير جديدِ خوب، نماوا را مجبور به صدور بيانيه نميکرد و نماوا هم ناشيانه براي رسانههاي مستقل، ديکته ساترا را ارسال نميکرد و با يک سرچ ساده متوجه ميشد که قضيه براي يکسال قبل نيست و مديرشان تازگيها با صداوسيما و با ساترا خوب شده(بخاطر مجوز سريال جديدش) وگرنه تا دو ماه قبل خبري از اين پاچهخواريها نبوده و حتي به ساترا گفته که به پلتفرمها به چشم اسرائيل نگاه ميکند!

ظاهرا نامه تند نماينده تهران در مجلس درباره بيقانونيها و سنگاندازيهاي ساترا، آنها را به فکر يارگيري و پروپاگانداي ناشيانه انداخته!

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه