هشدار «قرمز» هواشناسي

رئيس مرکز ملي پيشبيني و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا آخرين وضعيت فعاليت سامانه بارشي مانسون در ايران و کشورهاي همسايه را اعلام کرد .  صادق ضياييان رئيس مرکز ملي پيشبيني و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا، درباره وضعيت بارندگي در کشورهاي همسايه، اظهار کرد:طي روز شنبه(8 مردادماه) در پاکستان ، شرق افغانستان بهويژه جنوب شرقي افغانستان و همچنين در کشورهاي آذربايجان و ارمنستان و در قسمت غربي اين دو کشور بارندگي پيشبيني ميشود و همچنين بارشهايي در قطر، حوزه خليج فارس، امارات متحده عربي و کشور عربستان شاهد خواهيم بود.  وي در پاسخ به اين سوال که آيا همچنان احتمال وقوع سيل مخرب در کشور وجود دارد؟ گفت: شرايط جوي همچنان در وضعيت «خطرناک» قرار دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه