هزينه وام مسکن کاهش يافت

زوج‌هاي تهراني براي اخذ وام بايد بيش از 134 ميليون تومان پرداخت کنند

بررسيها نشان ميدهد که هزينه وام مسکن نسبت به حدود 10 روز قبل کاهشي بوده است، با اين حال زوجهاي تهراني براي اخذ اين وام بايد بيش از 134 ميليون تومان پرداخت کنند.

به گزارش ايسنا، بررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسکن نشان ميدهد که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه)  در فروردين ماه 137 هزار و 900، در ارديبهشت ماه 138 هزار  و در خردادماه نيز 141 هزار و800 تومان قيمت دارند. هر برگ اوراق تسهيلات مسکن بانک مسکن در تير سال گذشته 142 هزار و 800، در مرداد سال گذشته 139 هزار و 800  و در شهريور سال گذشته با قيمت 137 هزار و 800 تومان داد و ستد ميشود. اين اوراق در ماه مهر سال گذشته 138 هزار تومان، در آبانماه 139 هزار تومان و در آذرماه 140 هزار و 900 تومان قيمت داشتند.  اوراق تسهيلات مسکن در دي و بهمن سال گذشته نيز با قيمتهاي 138 هزار و 700 و 139 هزار و 800  تومان معامله ميشود. اين اوراق در فروردين ماه سال جاري 139 هزار و 600 تومان قيمت دارد که اين گزارش بر اساس همين قيمت نوشته شده است.

 قيمت اوراق براي مجردها و متأهلهاي تهراني

بر اين اساس، مجردهاي ساکن تهران ميتوانند تا 280 ميليون تومان تسهيلات دريافت کنند که شامل 200 ميليون تومان تسهيلات خريد مسکن و 80 ميليون تومان وام جعاله ميشود؛ لذا براي دريافت 200 ميليون تومان وام بايد 400 برگه تسهيلات مسکن خريداري کنند که هزينه اين تعداد اوراق با تسه 139 هزار و 600، 55 ميليون و840 هزار تومان ميشود. همچنين با در نظر گرفتن 80 ميليون تومان وام جعاله که براي آن بايد 160 ورق به مبلغ 22 ميليون و 336هزار تومان خريداري کنند، مجموع هزينه خريد اوراق به 78 ميليون و 176 هزار تومان ميرسد. زوجهاي تهراني نيز بر همين اساس ميتوانند تا سقف 480 ميليون تومان شامل 200 ميليون تومان تسهيلات خريد مسکن براي هر نفر و 80 ميليون تومان وام جعاله دريافت کنند؛ بنابراين زوجين بايد 800 برگه تسهيلات مسکن خريداري کنند که هزينه آن 111 ميليون و 680 هزار تومان ميشود که همراه با هزينه 22 ميليون و336 هزار توماني وام جعاله که براي آن بايد 160 ورق تسهيلات مسکن خريداري کنند، در مجموع بايد 134 ميليون و 16 هزار تومان پرداخت کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه