شبکه های اجتماعی(توئیتر)

عدم راي مثبت ايران به قطعنامه سازمان ملل تلويحا يک پيام واضح براي مردم ايران داشت:

سيل، رانش، فرونشست زمين، مازوت سوزي، آلودگي هوا، افزايش دما، سرطان، سکته مغزي، فقر و بيماري نوش جانتان!

مژگان جمشيدي

مشاور سازمان غذا و دارو به تسنيم گفته که فروش لوازم ضد بارداري بدون نسخه پزشک ممنوع است. درگفتوگويي که با رهبرمژدهي آذر، عضو هيات مديره انجمن داروسازان داشتم وي تاکيد کرد ، اين کار غيرقانوني است و مطابق قانون داروخانهها موظفند تا 72 ساعت هر دارو لوازمي را بدون شرط و نسخه بفروشند.

مريم شکراني

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه