الو آرمان

اين ستون، تريبوني است براي بيان مشکلات و پيشنهادهاي شما. تلاش ما اين است که در اين ستون ديدگاهها، نظرات و انتقادهايتان درتمام حوزهها بازتاب يابد.

آرمان امروز آينه افکار عمومي است. منتظر تماسهاي شما هستيم.

 ارتباط مستقيم با دبير سرويس

 [email protected]

ساعت تماس: 9 تا 14

 

پوشش هزينههاي ناشي از رخدادها و بلاياي طبيعي

جبران خسارات ناشي از بلاياي طبيعي بهغير از صاعقه مانند زلزله، سيل و فوران بر روي خودرو توسط بيمه بدنه بلاياي طبيعي از سوي بيمه پاسارگاد پرداخت مي شود. تا70درصد از ما تخفيف بگيريد. لطفا براي اطلاعات ببشتر با نمايندگان ما تماس بگيريد.

محمدجواد سلطاني

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه