فراخوان شانزدهمين جشنواره «موسيقي جوان»


شانزدهمين جشنواره ملي موسيقي جوان در چهار بخش اصلي موسيقي دستگاهي ايران، موسيقي نواحي ايران، موسيقي کلاسيک و آهنگسازي و يک بخش ويژه شناخت و حفظ کل رديف برگزار مي‌شود. به گزارش روابط عمومي انجمن موسيقي ايران، اين جشنواره طي دو مرحله برگزار خواهد شد. در مرحلة اول بايد رپرتوارِ مشخص‌شده براي هر بخش به صورت تصويري ضبط و در موعد مقرر، همراه با مدارکِ مندرج در فراخوان، به دبيرخانة جشنواره ارسال شود.
پس از بررسي و ارزيابي آثار ارسالي، توسط هيات‌هاي داوران، از منتخبان براي شرکت در مرحلة نهايي و اجراي صحنه‌اي در جشنواره دعوت به عمل خواهد آمد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه