90 درصد چک‌ها در خردادماه وصول شد


بررسي داده‌هاي بانک‌ مرکزي حاکي از اين است که از 6 ميليون و 800 هزار فقره چک صادرشده در خردادماه حدود 90.5 درصد وصول شده است. به گزارش ايرنا، براساس آخرين داده‌هاي بانک مرکزي که مربوط به وضعيت چک‌هاي مبادله شده در خردادماه در کل 6 ميليون و 800 هزار فقره چک به ارزش حدود سه هزار و 424 هزار ميليارد ريال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 7.7 درصد و از نظر مبلغ 24.9 درصد افزايش داشته  است. استان تهران با حدود 2 ميليون و 200 هزار فقره چک به ارزش يک هزار و 771 هزار ميليارد ريال بيشترين سهم چک‌هاي مبادله شده را دارد و استان‌هاي اصفهان و خراسان رضوي در مرتبه بعد قرار دارد.

رشد 8.1 درصدي چک‌هاي وصولي در خردادماه
براساس داده‌هاي بانک مرکزي در خردادماه امسال 6 ميليون و 100 هزار فقره چک به ارزش سه هزار و 50 هزار ميليارد ريال وصول شد. تعداد چک‌هاي وصولي در خردادماه نسبت به ماه قبل 8.1 درصد رشد داشت. همچنين در دوره مذکور 90.5 درصد کل چک‌هاي مبادله شده وصول شده است. در ارديبهشت ماه امسال 90.2 درصد چک‌هاي مبادله شده وصول شد. در خردادماه امسال در استان تهران حدود دو ميليون فقره چک به ارزش بيش از يک هزار و 610 ميليارد ريال وصول شد که از نظر تعداد 91.3 درصد چک‌هاي صادر شده وصول شد. در ماه مذکور در بين استان‌هاي کشور بيشترين نسبت تعداد چک‌هاي وصولي به کل چک‌هاي مبادله‌اي در استان‌هاي گيلان 93.3 درصد، خوزستان 91.9 درصد و البرز 91.6 درصد اختصاص يافته است.

374 هزار ميليارد ريال چک در خردادماه وصول نشد
در خردادماه امسال بيش از 640 هزار فقره چک به ارزش 374 هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است. تعداد چک‌هاي برگشت در خردادماه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 4.6 درصد و از حيث مبلغ 9.5 درصد افزايش يافته است.  در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌هاي مبادله شده به ترتيب 9.5 درصد و 10.9 درصد برگشت داده شده است. استان‌هاي خراسان شمالي با 13.3 درصد، کهگيلويه و بورير احمد با 12.5 درصد و لرستان با 12.4 درصد بالاترين تعداد چک‌هاي برگشتي در خردادماه را داشتند.

مهمترين علت برگشت چک‌ها در خرداد ماه چيست؟
براساس آمار بانک مرکزي مهمترين علت وصول نشدن چک‌هاي مبادله‌اي در خردادماه کسري موجودي بوده است. در دوره مذکور 621 هزار فقره چک به ارزش بيش از 361 هزار ميليارد ريال به دليل کسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. استان‌هاي اصفهان، چهار محال و بختياري، زنجان، گلستان بالاترين سهم چک‌هاي برگشت به دليل فقدان موجودي در خردادماه را داشتند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه