رهايي 15 مرد زنداني در محله ستارخان

هفته گذشته کسبه محله ستارخان، سقوط مشکوک مرد جواني را  از پنجره يک ساختمان در خيابان ستارخان به مرکز فوريتهاي پليسي 110 گزارش دادند. تيمي از ماموران کلانتري 118 ستارخان براي بررسي صحنه راهي محل حادثه شدند و تحقيقات ميداني را آغاز کردند ماموران به محض حضور در خانه موردنظر با 15 مرد زنداني مواجه شدند که توسط 5 مرد لاغراندام زنداني شده بودند! همين امر کافي بود تا ماموران خيلي زود 5 مرد را به اتهام زنداني کردن افراد داخل خانه دستگير و به دادسراي ناحيه 2 منتقل کنند؛ تحقيقات تکميلي بازپرس پرونده مشخص کرد متهمان در ابتدا اين 15 مرد را به بهانه کار در يک شرکت دولتي اغفال و سپس آنها را به تهران دعوت کردهاند. بررسيهاي بيشتر نشان داد مالباختگان پس از حضور در يک ساختمان در  محله ستاراخان توسط 5 مرد زنداني شدند و هدف ضرب و جرح قرار گرفتند همچنين متهمان که خودشان عضو يک شرکت هرمي بودند، در ازاي  آزادي 15 مرد زنداني، از آنها درخواست پول کردهاند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه