واکنش به حواشي ايجاد شده پيرامون «حـجـاب»

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري ضمن اشاره به حواشي ايجاد شده حول مسئله حجاب گفت: قانون، قانون اسلامي و کشور، کشور اسلامي است و بايد به اين اصول پايبند بود؛ البته لازم است تا هماهنگي و آموزش بيشتري براي اجراي بهتر قانون در دستور کار قرار گيرد. انسيه خزعلي افزود: اخيرا حواشي متعددي درباره مسئله حجاب ايجاد شده است. قانون و شرايط تغيير يا اصلاح آن در اين زمينه در اختيار قوه مقننه است لذا ما نميتوانيم درباره آن اظهار نظر کنيم.  وي با اشاره به نحوه برخورد و رفتار برخي ماموران گشتهاي امنيت اخلاقي ادامه داد: قانون کشورمان، قانون اسلامي است، و مملکت ما نيز مملکتي اسلامي است، لذا پايبندي به اين قانون وظيفه همه است. البته اجراي قانون بايد با دقت انجام شود تا کرامت و ارزش زن حفظ شود. لازم است تا هماهنگي و آموزش بيشتري براي اجراي بهتر قانون در دستور کار قرار گيرد، قانوني که در راس آن حقوق شهروندان قرار دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه