تدوین پیش نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور

وزارت دادگستري در راستاي حمايت حقوقي و قضايي از ايرانيان خارج از کشور، پيش نويس «لايحه جامع حمايت از ايرانيان خارج از کشور» را جهت سير مراحل بررسي و تصويب در هيات وزيران، تدوين و ارايه کرده است.

 به گزارش ايسنا به نقل از «پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت» يکي از مهم ترين برنامه هاي دولت سيزدهم، حمايت حقوقي و قضايي از ايرانيان خارج از کشور به عنوان ظرفيت هاي بالقوه تحول علمي و اقتصادي در کشور بوده و در همين راستا نيز رئيس جمهور در نخستين جلسه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور در تاريخ 8 فروردين سال 1400، وزارت دادگستري را به عنوان متولي کارگروه حقوقي و قضايي اين شورا، مأمور «تدوين پيش نويس لايحه جامع حمايت از ايرانيان خارج از کشور» کرد.

موضوع ايرانيان خارج از کشور در بيانات رهبر معظم انقلاب نيز همواره مورد توجه قرار گرفته و از جمله مؤلفه هاي رويکرد ايشان درباره اين گروه از شهروندان عبارتند از:

پرهيز از نگاه تقليل گرايانه و امنيت محور، اهتمام به امور ايرانيان ساکن خارج از کشور، ضرورت حمايت حقوقي و ديپلماتيک دولت از ايرانيان خارج نشين، جذب مشارکت اقتصادي ايرانيان مقيم خارج و توجه به مشارکت سياسي آنها.

علاوه بر اين، سياست هاي کلي ابلاغي برنامه هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه، سياستهاي کلي جمعيت و سياست هاي کلي علم و فناوري هم به موضوع ايرانيان خارج از کشور پرداخته اند که از جمله مؤلفههاي سياست هاي کلي ابلاغي در اين باره، مي توان به حمايت از حقوق ايرانيان ساکن خارج در داخل کشور، توجه به ظرفيت هاي اقتصادي شهروندان ايراني ساکن خارج، توجه به ظرفيت هاي اقتصادي شهروندان ايراني ايراني ساکن خارج، توجه به ظرفيت فرهنگي ايرانيان خارج نشين در راستاي تقويت فرهنگ ايراني - اسلامي و توجه به مشارکت علمي ايرانيان ساکن خارج در وطن اشاره کرد.

از آنجايي که نگاه غالب در بيانات مقام معظم رهبري به موضوع ايرانيان مقيم خارج، نگاهي حمايت گرايانه مبتني بر حمايت از حقوق ايرانيان خارج نشين در داخل و خارج از کشور بوده و سياست هاي کلي ابلاغي نيز به صورت غالب نگاه فرصت محور مبتني بر جذب مشارکت اقتصادي شهروندان ايراني مقيم خارج در داخل کشور با هدف کمک به توسعه وطن را دنبال مي کنند.

 هر دو نگاه به اين مسأله، فراقوه اي است و پيگيري اين موضوع را منحصر به يک قوه خاص نمي دانند، بر اين اساس پيش نويس «لايحه جامع حمايت از ايرانيان خارج از کشور» مبتني بر سياست هاي مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي تدوين و به رشته تحرير درآمده است تا بتواند زمينه رشد و تعالي کشور و بهره گيري از ظرفيت هاي ايرانيان خارج از کشور در عرصه هاي علمي، فناوري، اقتصادي، سرمايه گذاري، اجتماعي و... باشد.

گفتني است، پيشنهاد ياد شده درحال حاضر در کميسيون سياسي و دفاعي دولت مراحل بررسي کارشناسي و تصميم گيري را سپريميکند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه