امکانات برای یافتن مفقودین سیل اخیر بسیج شود

رئیس مجلس در موضوع جاری شدن سیل در نقاط مختلف کشور، گفت: تمامی امکانات کشور باید برای رسیدگی فوری به مشکلات مردم به خصوص یافتن مفقودین و درمان مجروحان بسیج شود و جبران خسارتهای وارد آمده به مردم در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار گیرد. محمد باقر قالیباف در ادامه گفت: موضوع جاری شدن سیل در نقاط مختلف کشور، نیازمند تاکید مجدد است که تمامی امکانات کشور برای رسیدگی فوری به مشکلات مردم به خصوص یافتن مفقودین و درمان مجروحان بسیج شود و جبران خسارتهای وارد آمده به مردم در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار گیرد. علاوه بر این باید توجه داشت که صرف رسیدگی مقطعی به مشکلات و علاج وقایع بعد از وقوع آنها، بدون شک کافی نیست؛ شهرداریها موظف به ارائه گزارش مستمر در خصوص عملیات لایروبی و پاکسازی کانالها و مسیلها هستند و باید به وظایف قانونی خود برای مدیریت حوادثی نظیر آنچه در هفته گذشته تجربه کردیم، عمل کنند؛ بخش قابل توجهی از این اتفاقات در صورت عمل به همین وظایف، قابل مدیریت است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه