مجلس قصورهای در بروز سیل را بررسی می کند

نماینده مردم تهران در مجلس از بررسی ترک فعل ها و قصورهای احتمالی در بروز سیل اخیر تهران توسط مجلس خبر داد. سید محسن دهنوی  ادامه داد: مسئولان ذیربط در این حوزه را امروز به مجلس فراخواندیم تا ترک فعل ها و قصورهای احتمالی را بررسی کنیم؛ چرا هواشناسی هشدارهای لازم را به موقع ارائه نکرده است؟ چرا وزارت کشور قاطعانه اقدام به تخلیه منطقه نکرده است؟ چرا جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اقدامات لازم برای آبخیزداری و آبخوان داری را انجام نداده اند؟

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه