قاهره و تهران روابط را ارتقا دهند

رئیس جدید دفتر حفاظت منافع ایران در مصر گفت: تحولات منطقه و قطببندیهای جدید ایجاب میکند که همانند آنچه ترکیه و قطر در اعاده روابط با مصر انجام دادند، قاهره و تهران روابط خود را از سطح دفاتر حافظ منافع به سطح مطلوب سیاسی ارتقا دهند.

محمدحسین سلطانیفر، رئیس جدید دفتر حفاظت منافع ایران در مصر، در یادداشتی در ایران دیلی نوشت: اجلاس اخیر جده که آمریکا قصد داشت با مشارکت رژیم صهیونیستی بواسطه آن نوعی همپیمانی دفاعی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند، با مخالفت صریح کشورهای عربی از جمله مصر شکست خورد و این موضوع باردیگر ثابت کرد که اصول حاکم در روابط تهران با قاهره بیش از صورت مسئلهای است که تصویر و ترسیم میشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه