گرانی 50 درصدی و تمایل به خرید ضایعات میوه

قيمت بالاي ميوه هاي تابستاني سبب کاهش 40 درصدي فروش ميوه شده است

رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران گفت: با تورم 50 درصدي قيمت ميوه، بيش از 40 درصد تقاضا در بازار کاهش يافته است.

برخي کارشناسان نسبت به کاهش ميوه در سبد خانوار هشدار داده و ميگويند اين شرايط در دراز مدت ميتواند سلامت خانوادهها را تهديد و به دنبال آن سلامت نيروي انساني در جامعه تاثير منفي بگذارد.

بررسي ميداني قيمتها در هفته اول مرداد 1401 نشان ميدهد؛ ميوههاي تابستاني همچنان پيشتاز افزايش قيمت است و دست اکثر مردم به اين ميوهها نميرسد.

امروز قدرت مالي برخي از افراد جامعه تنها به خريد ضايعات ميوه ميرسد و اين موضوع سبکتر شدن سبد معيشت مردم آن را نشان ميدهد. اما امروز هستند خانوارهايي که به دليل گراني ميوه ناچارشدند که دور ريزهاي ميوه را خريدراي کنند.

برخي کارشناسان، متوسط رشد قيمت ميوه را نسبت به سال پيش دستکم 40 تا 50 درصد عنوان ميکنند و بر تاثير قيمتهاي افزايشي بر ميزان مصرف مردم و کاهش هزينهکرد خانوارها براي خريد اين بخش از سبد غذايي ميدانند و نسبت به کاهش مصرف اين محصولات هشدار دادهاند.

در همين رابطه اسدالله کارگر رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران در گفتگو با اقتصاد 24 گفت: کاهش مصرف ميوه از سبد خريد خانوارها آن هم به دليل افزايش قيمت اين محصولات غير قابل انکار است؛ اما بايد در نظر گرفت زماني که شوک گراني قيمت به تمام بخشهاي اقتصادي و ساير کالا در بازارها رسيده چطور قيمت ميوه نبايد افزايش داشته باشد؟!

کارگر گفت: شايد برخي خانوارها اقدام به خريد ضايعات و دور زيرميوه ميکنند، اما اين موضوع در بين خانوادهها بسيار کم است، اما نبايد از اين اتفاق به راحتي گذشت چراکه نبايد ميوه از سبد خانوارها کاهش و يا حذف شود. البته شايد برخي بدون درنظر گرفتن واقعيتها به دنبال بزرگنمايي در اين خصوص ميباشند.

به گفته اين فعال صنفي؛ بحث ضايعات ميوه مدت هاست که مورد بررسي کارشناسان و فعالان در عرصه ميوه و تره بار قرار گرفته؛ از اين رو اتحاديه بدنبال برنامهاي جهت خشک کردن ميوهها قبل از رسيدن به ضايعات ميباشد که اميدواريم در آيندهاي نه چندان دور اين سياست در راستاي کاهش دور ريز ميوه اجرايي شود.

وي ادامه داد: ميوه گران نيست، اما حاشيههاي تورم زا باعث گراني اين محصولات در بازار شده است. ميوه پس از خروج از ميدان اصلي و توزيع در واحدهاي عرضه کننده سطح شهر ميرسد در اين مسير قطعاً دستخوش افزايش قيمت در بخشهاي مختلف مانند حمل و نقل؛ اجاره واحد صنفي؛ دستمزد و بيمه کارگر، ماليات و ساير هزينههاي جاري خواهد شد.

کارگر تأکيد داشت: واقعيت اين است که تورم و گراني کالاهاي ديگر روي قيمت ميوه نيز اثر گذاشته است و نميتوان اين مساله را انکار کرد. متأسفانه تورم ميوه در تابستان امسال به اندازهاي افزايش داشته که علي رغم اينکه طبق سنوات گذشته بهترين و ارزانترين ميوه به دليل تنوع و توليد گسترده آن در سراسر کشور، هنوز قيمت تابستانهها پايين نيامده است.

به گفته اين فعال صنفي؛ در سال جاري حاشيهها تورم زا باعث شده ميوه بيش از 40-50 درصد افزايش قيمت داشته باشد و مردم ناگزير براي خريد و مصرف ميوه مديريت ميکنند، اما بازهم مصرف ميوه بيش از 50 درصد کاهش داشته است.

رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران در خصوص وضعيت قيمت در ماههاي آينده گفت: بايد قيمت ميوههاي متنوع در تابستان مسير کاهش را طي ميکرد، اما اين اتفاق نيفتاد؛ باتوجه به افزايش حاشيههاي تورم زا قطعاً قيمت ميوه در ماههاي آينده همچنان گران خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه