لوکس نشيني برنج ايراني با کاهش 30 درصدي قيمت

آرمان امروز| با عبور برنج داخلي از مرز 200هزار تومان اگرچه دولت تلاش کرد براي کنترل التهاباتي که در نتيجه زياده خواهي مافياي بازار رقم خورده، ممنوعيت فصلي واردات را حذف کند تا حداقل از طريق برنجهاي خارجي کمي بازار به ثبات برسد اما بررسي ها نشان مي دهد بازار برنج همچنان در چالش به سر برده و برنجهاي وارداتي نيز تاثيرخاصي بر قيمتها نداشته است؛  البته خبر افزايش توليد 30 درصدي برنج  داخلي موضوعي است که به گفته فعالان اين حو زه احتمالا رکوردشکني برنج را متوقف خواهد کرد و باعث کاهش تا 20 درصدي قيمتها خواهد شد اگرچه اين ميزان کاهش هم قيمت برنج را در حدود 150هزار تومان قرار خواهد داد که بازهم نمي تواند روزنه اميدي براي اقشار ضعيف و متوسط جامعه باشد. در اين رابطه حسن تقيزاده رئيس اتحاديه برنج  بابل، از کاهش30 درصدي قيمت برنج داخلي داخلي خبر داد و گفت: توليد برنج در سال زراعي جديد حدود 20 تا 30 درصد افزايش پيدا کرد. تابش آفتاب براي توليد برنج قابل قبول بود و از 32 درجه بالاتر نرفت. همچنين آب به ميزان کافي براي کشت برنج وجود داشت و به نظر ميرسد در 40 سال اخير چنين محصول باکيفيتي برداشت نکرده باشيم. به گفته رئيس اتحاديه برنج فروشان بايل؛ ميزان برنج شکسته در سال زراعي جديد کاهش پيدا کرده و ميزان توليد برنجهاي کشت اول طارم و هاشمي قابل توجه است و پيشبيني شکسته شدن حباب قيمت برنج بعد از برداشت محصول دور از انتظار نيست.

تقيزاده با اشاره به کاهش تقاضاي خريد برنج از سوي تجار، افزود: تجار و کارشناسان بر اين باورند که افت قيمتها همچنان ادامه خواهد داشت از اينرو مبادرت به خريد اين محصول نميکنند.

اين فعال اقتصادي ادامه داد: سال گذشته تجار از کشاورزان برنج را کيلويي 30 هزار تومان خريداري کردند؛ اين در حاليست که در محصول اول قيمت برنج به کيلويي 80 تا 90 هزار تومان رسيده است که هم اکنون بازار کشش اين قيمت را ندارد، از اينرو فروشگاههاي بزرگ و زنجيرهاي نيز دستور خريد نداده‌‌اند و منتظر افت بيشتر قيمتها هستند. تقيزاده ادامه داد: در سنوات گذشته خانوادهها همواره در فصل برداشت محصول اقدام به خريد ذخيره يک ساله يا 6 ماهه برنج ميکردند، اما در سال جاري تقاضا براي خريد اين محصول از سوي خانوادهها نيز کاهش پيدا کرده و آنها هم منتظر افت قيمت اين محصول در روزهاي آينده هستند. رئيس اتحاديه برنج فروشان بابل با بيان اينکه کشاورزان براي فروش برنج مقاومت ميکنند، تصريح کرد: کشاورزان بر اين باورند که قيمت برنج در روزهاي آينده بالا خواهد رفت. اين در حاليست که کارشناسان ديدگاه ديگري دارند و پيشبيني ميکنند قيمت برنج در روزهاي آينده افت کند. وي با اشاره به کاهش 20 درصدي نرخ ساير انواع برنج داخلي، تصريح کرد: فجر کيلويي 70 هزار تومان، شيرودي کيلويي 58 هزار تومان، ندا کيلويي 50 هزار تومان بفروش ميرسد؛ البته اين ارقام برنج از ابتداي شهريور در بازار عرضه خواهند شد. اين فعال اقتصادي در پاسخ به اين که آيا موافق واردات برنج در دوره برداشت برنج ايراني هستيد؟ گفت: ساليانه به حدود يک ميليون تن برنج خارجي در کشور نياز داريم که در سال جاري با برگزاري مراسمات در ايام محرم و صفر ميزان نياز به برنج خارجي افزايش پيدا ميکند؛ از اينرو وفور برنج خارجي در بازار امنيت غذايي در کشور را تضمين و در بازار تعادل ايجاد ميکند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه