واکنش سازمان ليگ به خبر توافق 56 ميلياردي

صادق درودگر مدير بازاريابي سازمان ليگ خبر توافق 56 ميلياردي با پرسپوليس را تکذيب کرد. صادق درودگر در گفت و گو با سايت سازمان ليگ فوتبال ايران در مورد خبر توافق 56 ميلياردي سازمان ليگ با پرسپوليس اظهار داشت: اين خبر به هيچ عنوان صحت ندارد و تاکنون در اين زمينه توافقي صورت نگرفته است.

نکته جالب اينکه درودگر مطرح شدن اين رقم را تکذيب نکرده اما به گفته او توافقي روي اين عدد انجام نشده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه