حسن ارژنگ‌نژاد در بيمارستان بستري شد

مديرعامل موسسه هنرمندان پيشکسوت خبر از بستري شدن حسن ارژنگنژاد ـ هنرمند پيشکسوت مجسمهسازي ـ به علت مشکل ريه در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان ابنسينا تهران داد.  سيد عباس عظيمي با اشاره به روند درمان ارژنگنژاد گفت: «در حال حاضر سطح هوشياري استاد خوب و روند درمان ايشان طبق روال در حال انجام است. موسسه هنرمندان پيشکسوت از طريق بيمارستان و خانواده اين هنرمند پيگير روند درمان او است.» حسن ارژنگنژاد چهارم ديماه سال 1300 در شهر مشهد زاده شد. او از 12 سالگي در کارگاه غلامرضا رحيمزاده ارژنگ که پسر خالهاش بود، مشغول به کار شد و اولين کار او نماي بانک ملي بود. او به همراه اسماعيل ارژنگ در پروژههاي مختلف زيباسازي شهر تهران نظير تنديس نبرد گرشاسب با اژدها واقع در ميدان باغشاه و نقش برجسته بهرام گور و خسرو پرويز در کاخ سفيد واقع در کاخ سعدآباد با غلامرضا رحيمزاده ارژنگ همکاري داشتند.
 از ديگر آثار او ميتوان به تنديس 12 تن از بزرگان ايراني (مانند اشک اول، نادر شاه افشار، يعقوب ليث صفاري و ...) در پارک ملت مشهد، نيمتنه يپرمخان در موزه کليساي ارامنه در جلفاي اصفهان و نيمتنه جبار باغچهبان در مدرسه ناشنوايان تهران اشاره کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه