تورهاي جام جهاني قطر گران است


رئيس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي نسبت به نرخ گران پکيج تورهاي جام جهاني قطر اعتراض کرد. حرمت الله رفيعي گفت: سهميه ايران از بليت‌هاي جام جهاني قطر حدود يازده هزار بليت است که تاکنون دو هزار بليت فروخته شده و 9 هزار بليت ديگر براي فروش وجود دارد. اين سهميه‌اي است که از طرف فيفا به فدراسيون تعلق گرفته و با قيمت بسيار پايين براي کشورها در نظر گرفته شده است. بليت match hospility که بخش خصوصي در اختيار دارد و با قيمت بالايي تخصيص داده شده است. رفيعي با توجه به قيمت بالاي بسته‌هاي موجود در بازار گفت: قيمت بالاي پکيج ها باعث هدر رفت سرمايه از کشور مي‌شود و هموطنان تا زمان فروش بليت‌هاي فدراسيون صبوري کنند توصيه ديگر اين است که نرخ پکيج ها کاهش يابد چون اين نرخ اصلاً معقول نيست و چنين هزينه‌اي براي ديدن يک بازي که هر فرد بايد 400 تا 500 ميليون تومان بپردازد اصلاً معقول نيست.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه