فرونشست در منطقه 19 تهران


شهردار منطقه 19تهران از نشست زمين در اين منطقه خبرداد. عليرضا جعفري شهردار منطقه 19 تهران  درخصوص فرونشت زمين در اين منطقه گفت: يکي از معضلات که در برخي مناطق با آن روبرو هستيم پديده فرو نشست زمين است و با توجه به گشت هاي مستمر اکيپ هاي اجرايي و مشاهده فرونشست آسفالت درکوچه 71 خيابان ميعاد جنوبي، تيم اجرايي اين ناحيه با اقدامات معاونت فني و عمراني نسبت به ايمن سازي اين معبر اقدام کردند.

 

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه