چالش مهم دولت، شکاف میان دولت و ملت است

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: یکی از مشکلات دولت قبل عدم هماهنگی در تصمیمسازیهای کلان بود. به طور مثال در حوزه برجام نتوانستند به توافق کلی برسند و در نهایت نمیدانستند باید چه کاری انجام دهند تا برجام به سامان برسد که منافع ملی ایران را تامین کند و به همین علت دولت قبل گفت چون بین قوا اختلاف نظر وجود داشت به جمع بندینرسیدند.

جوادی حصار در پاسخ به این سوال که چالشهای دولت در سالهای باقی مانده چه خواهد بود و چه راهکاری برای حل این چالشها وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین چالشهای دولت، شکاف دولت و ملت است. قبلا هم شکاف دولت و مردم بوده اما این روزها فاصله بیشتر و به تظاهر کشیده شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه