دفاع دولت از نقش خود در مديريت بحران


سخنگوي دولت از آغاز برنامه‌ريزي‌ها براي حضور و سخنراني رئيس جمهوري در مجمع عمومي سازمان ملل متحد خبر داد. علي بهادري جهرمي در نشست خبري خود در پاسخ به پرسش ايسنا، مبني بر اينکه آيا رئيس جمهوري در نشست عمومي سازمان ملل متحد حضور خواهد يافت يا خير، اظهار کرد: برنامه‌ريزي‌هاي مقدماتي براي اين امر صورت گرفته است. سخنگوي دولت همچنين با اشاره به حضور ميداني مسئولان در رسيدگي به سيل‌زدگان، گفت: دولت اعتقاد دارد حضور مسئولانه دولتمردان در صحنه مشکلات يک تکليف و وظيفه براي مديران اجرايي است و اين دولت هرگز تماشاگر مشکلات مردم نيست و اعتقاد دارد براي حل مسائل بايد در ميدان عمل باشد.  حضور مسئولان در صحنه و تلاش براي مديريت بحران و رسيدگي به سيل‌زدگان به موقع بوده که وجه تمايز اين دولت با دولت‌هاي گذشته است و شايد اين اقدام دولت مورد پسند کساني که نگاه متفاوت براي حل مشکلات دارند، نباشد اما دولت بر آن تأکيد دارد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه