نبايد عقب ‌نشيني کرد


رئيس بنياد اميد ايرانيان با بيان اينکه نمي توان به دليل محدويت ها و اعمال فشارها کنار کشيد و نظاره‌گر وخيم‌تر شدن اوضاع کشور بود، راه احياي سرمايه اجتماعي حاکميت، ميدان دادن به تمامي سلايق براي اداره جامعه است. محمدرضا عارف، در ديدار جمعي از نمايندگان مجلس دهم با بيان اينکه  نهضت امام حسين(ع)  مبتني بر اخلاق بود نسبت به اضمحلال اخلاق در جامعه اظهار نگراني کرد و با اشاره به شرايط ويژه کشور گفت: اداره يک جامعه نيازمند حکمراني خوب است و مبناي يک حکمراني خوب حاکميت حق و عدالت در آن جامعه است. بايد بپذيريم که در جامعه ما در اجراي عدالت دچار ضعف‌هاي فراوان هستيم و به همين دليل تا رسيدن  به حمکراني مطلوب فاصله نسبتا زيادي داريم و مطمئنا در يک حمکراني بد همه افراد آن جامعه اعم از مسئول و غير مسئول ضرر خواهند کرد.حق مردم شريف، نجيب و صبور ايران نيست که به سبک و سياق فعلي و با مشقت فراوان زندگي کنند، حق اين مردم نيست که براي به دست آوردن ابتدايي ترين  مايحتاج خود دچار مشکل و ناراحتي باشند حق ملت بافرهنگ ايران نيست که بخاطر تنگناهاي فراوان و شرايط سخت زندگي با يکديگر در کوچه و خيابان گلاويز شوند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه