موضع گيري خصمانه بلينکن عليه ايران


«آنتوني بلينکن» وزير خارجه آمريکا روز دوشنبه پس از وضع تحريم هاي جديد ضدايراني از سوي وزارت خزانه داري اين کشور در پيامي توئيتري با طرح ادعائي مضحک مدعي شد که واشنگتن ماداميکه تهران آماده بازگشت به برجام نباشد، به اعمال تحريم ادامه خواهد داد. وزير خارجه آمريکا در اين باره نوشت: ما تحريم هايي را عليه نهادهايي که در حال مبادله نفت خام و محصولات پتروشيمي ايران هستند، اعمال کرده ايم. تا زماني که ايران آماده بازگشت به اجراي کامل تعهداتش در چارچوب بازگشت متقابل به برجام شود، از اختيارات مان براي هدف قرار دادن صادرات اين محصولات استفاده خواهيم کرد!

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه