تعيين تکليف جديد براي چک‌هاي ثبت نشده در صياد


طبق اعلام بانک مرکزي، ذينفعان چک مي‌توانند از اين پس «اعلاميه عدم ثبت برگه چک در سامانه صياد» را در قبال چک‌هاي ثبت ‌نشده در اين سامانه از شعب بانک‌ها درخواست کنند. به گزارش ايسنا، اين بانک با صدور بخشنامه‌اي شعب شبکه بانکي را مکلف به صدور «اعلاميه عدم ثبت برگه چک در سامانه صياد» کرد.  در بخشنامه شماره 117533 مورخ 1401.5.11 بانک مرکزي آمده است؛ اين اعلاميه بدون درج «کد رهگيري» و در قالب و شکلي متمايز از گواهي‌نامه‌هاي مرسوم عدم پرداخت چک است و صرفاً مؤيد و متضمن عدم امکان اقدام بر روي چک به دليل ثبت نشدن چک در سامانه صياد است. گفتني است تسويه چک‌هاي جديد که از ابتداي سال 1400 در اختيار مشتريان بانکي قرار مي‌گيرد، براساس استعلام از سامانه صياد و در صورت ثبت اطلاعات مبلغ، تاريخ و ذينفع چک و تطابق آن با برگ چک امکان‌پذير است و در صورت عدم ثبت مالکيت چک در سامانه صياد، اين چک شامل احکام قانون صدور چک نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداري کنند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه