نگراني امريکا از واکنش انتقامي القاعده


به دنبال کشته شدن ايمن الظواهري، رهبر شبکه القاعده،‌ وزارت امور خارجه آمريکا درباره انتقام‌گيري اين گروه و حاميان آن داده است.
يک روز پس از کشته شدن ايمن الظواهري، رهبر شبکه القاعده در افغانستان که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، در کابل پناه داده شده بود، اکنون  آمريکا مي‌گويد؛ ممکن حاميان القاعده به دنبال انتقام‌گيري از آمريکا باشند.
در هشدار وزارت امور خارجه آمريکا آمده؛ ممکن است حاميان القاعده تاسيسات و يا شهروندان آمريکايي را هدف قرار دهند. به دنبال حاکم شدن طالبان در افغانستان در ميانه سال گذشته ميلادي، گزارش‌هاي متعددي از برگشت شبکه القاعده به افغانستان و ارتباط گرم اين گروه با طالبان نشر شد.
اينکه شبکه القاعده تا چه اندازه زير چتر طالبان احيا شده، روشن نيست، اما گفته شده که کشته شدن رهبر اين گروه ممکن نسخه‌هاي تازه‌اي براي افغانستان، طالبان و ارتباط اين گروه با جهان بپيچد.
وزارت امور خارجه آمريکا اما در کنار هشدار دادن از حمله احتمالي القاعده به هدف‌هاي آمريکايي، تاکيد کرده که اين کشور توان مهار حمله‌هاي احتمالي القاعده را دارد.
ايمن الظواهري 3 روز پيش درپي حمله هواپيماي بدون‌سرنشين آمريکا در منطقه شيرپور کابل که در نزديکي کاخ رياست جمهوري قرار دارد، کشته شد.
طالبان از زمان کشته شدن او تاکنون سکوت کرده و به خبرنگاران نيز اجازه تهيه گزارش از محل بود و باش الظواهري را نداده‌اند.
آمريکا گفته که الظواهري را از مدت‌ها زير نظر داشتند و او پس از سقوط کابل به دست طالبان به افغانستان آمده بود تا با خانواده‌اش زندگي کند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه