الو آرمان

اين ستون، تريبوني است براي بيان مشکلات و پيشنهادهاي شما. تلاش ما اين است که در اين ستون ديدگاهها، نظرات و انتقادهايتان درتمام حوزهها بازتاب يابد.

آرمان امروز آينه افکار عمومي است. منتظر تماسهاي شما هستيم.

 ارتباط مستقيم با دبير سرويس

 [email protected]

ساعت تماس: 9 تا 14

 

ايستگاه اتوبوس بسازند

مقابل ايستگاه مترو شهدا، ايستگاه اتوبوس ندارد. مسافران از مسئولان سازمان ترافيک شهرداري و شرکت واحد تقاضاي ساخت ايستگاه مقابل خيابان شهيدان کفايي اماني دارند.

آرنوشا گلپايگاني

 

راننده سيگاري شرکت واحد

يکي از رانندگان شرکت واحد خط پارک سوار شهيد محلاتي- ميدان هفتم تير (شماره پلاک نزد به روزنامه ارسال خواهد شد) که قبلا خط پاسدار گمنام- ميدان هفتم تير بودند، هنگام رانندگي يا چُرت ميزند يا در حضور مسافران سيگار ميکشد. قبلا هم مسئولان شرکت واحد از ايشان تعهد گرفتهاند، اما به تعهدات شان پايبند نيستند. از مسئولان شرکت واحد اتوبوسراني تهران تقاضاي رسيدگي دارم.

علي - تهران

 

گلايه از عدم توزيع «آرمان امروز»

چرا پس از تعطيلات تاسوعا و عاشورا سهميه روزنامه آرمان امروز دکه خيابان پيروزي، ابتداي خيابان شکوفه (منطقه چهارده)، قطع شد؟

فرخي پور- تهران

 

اين ستون، تريبوني است براي بيان مشکلات و پيشنهادهاي شما. تلاش ما اين است که در اين ستون ديدگاهها، نظرات و انتقادهايتان درتمام حوزهها بازتاب يابد.

آرمان امروز آينه افکار عمومي است. منتظر تماسهاي شما هستيم.

 ارتباط مستقيم با دبير سرويس

 [email protected]

ساعت تماس: 9 تا 14

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه