زاکاني برف «بهشت» را مي‌بيند؟‌

«آرمان امروز» در گزارشي به انتقادها نسبت به عملکرد 11 ماهه شهرداري تهران مي‌پردازد: شهردار برروي لبه تيز نقد شوراي شهر همسو!

حميدرضا خالدي

هنوز تابلوها و  بيلبوردهاي شهري از «دستاوردهاي 200 روزه شهردار تهران» به طور کامل از سطح شهر جمعآوري نشدهاند که اعضاي شوراي شهر چندين بار در صحن شورا به عملکرد عليرضا زاکاني و تيم جديد شهرداري تهران را نقد کردند تا شيريني آنچه که وي بهعنوان عملکرد يکسالهاش در بلديه ميناميد، هر روز تلخ تر و تلختر شود. 11 شهريور سال گذشته بود که پس از اينکه زاکاني، عطاي رياست جمهوري را به لقايش بخشيد، «رئيس جمهور» پايتخت با راي اکثريت شوراي شهر ششم، لقب گرفت. اما به اعتقاد منتقدانش وي که قصد داشت، تهران را به عنوان الگوي کلانشهر جهان اسلام و «ام القراي جهان اسلام» تبديل کند، در 11 ماه تصدي اين پشت، ميتوان نام «هيچ» يا نمرات حداقلي را جلوي کارنامه وي قرار داد. مصداق اين مدعا صحبتهاي اعضاي شوراي شهراست  که از نظر فکري و جناحي، همسو با عليرضا زاکاني هستند، در آن زمان که وي با صرف هزينههاي چند ميلياردي، دستاوردهاي 200 روزهاش را در تهران معرفي ميکرد، اين نهاد شهري عريض و طويل به احداث 1250 هکتار کمربند سبز براي تهران تا احداث و بهره برداري از 32 ميدان ميوه و تره بار، احداث و بهرهبرداري 3 ايستگاه مترو و... ميباليد، در حاليکه در شوراي شهر پنجم و شهردار وقت تهران، پيروز حناچي نيز اين اتفاقات رخ ميداد و مورد انتقاد اعضاي فعلي شوراي شهر و شهرداري قرار ميگرفت. با اين حال نصب بيلبوردها، با موجي از حملات تند و تيز منتقدان زاکاني همراه بود. منتقداني که معتقد بودند حتي اگر تمام 60 هزار نيروي شهرداري هم دست به بيل و کلنگ ببرند و وارد گود عمليات اجرايي شوند، نميتوانند در عرض 200 روز يک ايستگاه را بسازند و به بهره برداري برسانند يا   1250 هکتار فضاي سبز در کمربند حريم تهران ايجاد کنند!.  آنها باور داشتند که پروژههايي  که در آن زمان، به بهرهبرداري ميرسيد، همان پروژه هاي نيمه تمام دورههاي پيشين مديريت شهري است که در دوره وي به اتمام رسيده و حالا زاکاني فقط روبان آن را پاره ميکند؛ انتقادهايي که هيچ گاه از سوي زاکاني پاسخ داده نشد!

 بازار مکاره ملک فروشي

در شرايطي اعضاي شوراي شهر ششم، شهردار سابق و شوراي شهر پنجم را به «شهر فروشي» براي توازن در بودجه و هزينههاي شهرداري تهران متهم ميکردند، حدود يک ماه پيش انتقاد حبيب کاشاني، خزانهدار شورا نسبت به عملکرد مالي شهرداري ميتواند قابل توجه باشد. وي چندي قبل و پس از استماع سخنان شهردار تهران در جلسه شوراي شهر تهران با بيان اينکه آقاي زاکاني قبلا هم در نماز جمعه اين سخنان را بيان کرده بود، گفت: «اما سوال من اين است که چه اقدامات عملي براي اجراي اين برنامهها صورت گرفته است؟  شما (زاکاني) صحبت از کاهش زمان صدور پروانه ميکنيد اما مگر اصلا کسي براي صدور پروانه مراجعه ميکند؟! وي سپس در ادامه به گزارش عملکرد مالي دو ماهه ابتدايي سال 1401 شهرداري اشاره کرد و به خطاب به شهردار تهران گفت: «گزارش مالي فروردينماه و ارديبهشتماه نشاندهنده درآمد 3270 ميليارد توماني است و 6000 ميليارد تومان کسري را نشان ميدهد . وضعيت آنقدر خراب است که براي حقوق خردادماه ساختمان شرکت واحد و زميني را به مبلغ 1600 ميليارد تومان فروختيد و پيشبيني ميکنم در ماههاي آينده با اين رويه حتما شهر آفتاب، حتي شهروند و حتي همشهري را هم ميفروشيد.»

اين سخنان اما آنچنان انعکاس وسيعي داشت که رئيس شوراي اسلامي شهر تهران را وادار به واکنش کرد. مهدي چمران در خصوص اخبار منتشره شده مبني بر فروش برخي از املاک شهرداري تهران براي پرداخت حقوق پرسنل، گفت: «ما از کساني که اين موضوع را مطرح کردند خواستيم تا اگر سندي دارند ارائه دهند. در سال هاي قبل هم شهرداري مي توانست بخشي از اموال خود را بفروشد. بنده به نظرم فروش املاک در اين دوره بسيار کمتر بوده است. البته املاک فروخته شده ليست شده و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه مي شود. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره فروش ملک مشخص اتوبوسراني، گفت: «سندي به دست ما در اين زمينه نرسيده است.»

سکوت در برابر شکايات

اما اين پايان انتقادها به عملکرد شهرداري تهران نبود. ناصر اماني، يکي از اعضاي شوراي شهرنيز چندي قبل با اعتراف صريح به وجود فساد در شهرداري تهران با ذکر اين نکته که تاکنون هيچگونه اقدام عملي براي مبارزه با فساد در شهرداري صورت نگرفته است، گفت: «متاسفانه بررسي گزارش هاي سازمان بازرسي کل کشور و نظرسنجيهايي که توسط نهادهاي رسمي انجام شده است، نشان ميدهد که در يک دهه گذشته در ميان تمام نهادهايي که بهطور مستقيم به مردم خدمات ميدهند، شهرداري تهران همواره جزو سه نهاد اول از نظر نارضايتي مردمي، عدم پاسخگويي مناسب و تعداد بالاي شکايات بوده است. البته اين مساله مربوط به اين دوره از شهرداري تهران نيست و به عملکرد دورههاي قبلي شهرداري بازميگردد. اماني با اشاره به  شناسايي 120 گلوگاه فساد در شهرداري گفت: اين در حالي است که يکي از شعارهاي آقاي زاکاني پيش از شهردار شدن، مقابله با فساد اداري موجود در شهرداري بوده است.»

شهر هميشه «ول»

آخرين انتقاد به عملکرد زاکاني را همين چند روز قبل، مهدي اقراريان، رئيس کميسيون نظارت و حقوقي شورا داشت که پس از استماع گزارش حسابرسي از شرکت شهربان و حريم بان با تاکيد بر اينکه مجموعه مديريت شهري بايد در بهتر اداره شدن شهر تجديد نظر کند، اعلام کرد: «دوستان در دفاع از عملکرد شرکت شهربان اشاره داشتند که شهر چالش ندارد! بله اگر هر چيزي را رها کنيم و رسيدگي نکنيم چالش نخواهيم داشت. ظاهرا يک زيست مسالمت آميز با دست فروشان وجود دارد و مامورين حريم بان و شهربان هم کار خودشان را مي کنند اگر مدت زماني را کنار بساط گستران ايستاده باشيد بعد متوجه مي شويد وقتي ميگوييم کار خودشان را ميکنند يعني چه؟! چشمانمان را بر
واقعيت هاي جامعه بستهايم و شهر «ول» و «رها» است. اين وضعيت چهارراه ها از نظر تکدي گري و بساط گستران است . من ميگويم تا زماني که کودکان کار و دست فروشان و بساط گستران در برخي نقاط شهر ديده مي شوند يعني اينکه هنوز چالش هايي وجود دارد.»

وي ادامه داد: «دوستان اشاره داشتند که براي مهار اين چالش ها برنامه وجود دارد اما من عرض مي کنم که اين شهر که پايتخت و
ام القراي جهان اسلام است مديريت هاي بسياري بر خود ديده است و شرايط سختي را به واسطه مديريت رها شده دوره قبلي پشت سر گذاشته است، که اين واقعا جاي تاسف دارد.»  وي با اشاره به گزارش ارائه شده توسط مدير عامل شرکت شهربان و حريم بان ، گفت: مي گوييد چالش نداريم؟ اين آمار ها  حداقل براي من قابل قبول نيست. مثلا در چهارراه نظام آباد حد فاصل مرز منطقه 7 و 8، بساط گستران براي خودشان گوسفند مي فروشند و بساط ميکنند. پليس راهنمايي هم که کار را رها کرده و شما شاهد وانتيها، دست فروشان، سد معبريها و خيلي مشاغل مزاحم در سطح کوچه و محلات هستيد. رها شدگي يعني آنچه در وضعيت مترو و سطح خيابانها شاهد ان هستيم. اقراريان افزود: «شايد خيلي از دوستان تذکرات  من را برنتابند و سيل تذکرات به من بعد از اين جلسه سرازير شود ولي من با کسي تعارف ندارم ما در اين صحن سوگند ياد کرديم. اين چه وضع اداره شهر است ؟ اقاياني که مسووليت گرفته ايد چه کاري انجام ميدهيد؟ اميدوارم که از اين صحبتها سايرين متوجه شده و در اداره شهر تجديد نظر کنند.»

در هر صورت به نظر ميرسد اين رويه يعني موج انتقادها  به عملکرد شهردار جديد النتصاب پايتخت نه تنها پايان نيافته که در هفته هاي آتي بايد منتظر حملات شديدتري نسبت به سوء مديريت زاکاني در شهر 13 ميليوني تهران باشيم. انتقادهايي که از چندي قبل رنگ و بوي جديدي به خود گرفته و به نظر ميرسد حتي ممکن است تا پاي استيضاح يا استعفاي آقاي شهردارنيز پيش برود! اما تا کنون پاسخ يا واکنشي از سوي زاکاني نسبت به اين موارد نشنيدهايم. همانگونه که در چند هفته گذشته اخبار تاييد نشدهاي حکايت از بالا گرفتن احتمال استعفاي زاکاني از کرسي نشيني بهشت و تحويل کليد آن به شخصي ديگر را دارد. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه