حمله به سلمان رشدي و اهميت آن براي ما ايرانيان


خبر حمله به  احمد سلمان رشدي  هندي تبار تبعه انگلستان نويسنده کتاب آيات شيطاني در ساعت 11 روز جمعه 21 مرداد 1401 در حين سخنراني در سالن انستيتو چو تو کوا در  غرب  نيويورک توسط جواني24 ساله اهل نيوجرسي  به نام هادي مطر در حاليکه به نقل از شاهدان لباس سياه به تن داشت به‌طور قطع با عکس‌العمل‌هاي متفاوت در سطح جهاني روبرو خواهد شد. در اولين ساعات بعد حمله،  پليس نيويورک در حاليکه ضارب در اختيارش است اعلام کرد : هادي مطر از هواداران حزب الله لبنان است.
در ميان بازتاب‌ها نسبت به حمله که طبيعي به نظر مي‌رسد. بيش از همه، اين حادثه  براي جمهوري اسلامي ايران و  ايرانيان حائز  اهميت است؛ زيرا فتواي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي در بهمن 1367 بعد از انتشار کتاب آيات شيطاني مبني بر مرتد بودن رشدي و اجازه براي به قتل رساندن وي و تعيين جايزه براي قاتل از آن زمان تا اکنون  با سروصداي زيادي در سطح جهاني روبرو شد.
قطعا بعد از حمله نيز ايران در کانون توجه جهاني در ارتباط با حمله فوق قرار خواهد گرفت. اگر جمهوري اسلامي حمله به رشدي را محکوم کند خلاف نظر بنيان‌گذار جمهوري اسلامي نظر داده و اگر تاييد کند ممکن است با بازتاب هايي منفي و اتهاماتي از سوي مجامع حقوقي بين المللي  روبرو شود.
در  سال 1367  جنگ هشت ساله ايران و عراق با قبول قطعنامه 598 توسط جمهوري اسلامي به پايان رسيده بود ايران در شوک پذيرش قطعنامه و پايان جنگ قرار داشت. چند ماه بعد، کتاب آيات شيطاني منتشر شد اولين اعتراضات و تظاهرات مخالفت با انتشار کتاب از سوي مسلمانان هندوستان موطن اصلي رشدي و بعد پاکستان شروع شد و در برخي از کشورهاي عربي هم تظاهراتي انجام گرفت و جمهوري اسلامي در مظان اتهام قرار گرفته بود چرا بطور جدي مخالفتي با کتاب آيات شيطاني  انجام نداده؟‌ بعد از چند روز فتواي ارتداد رشدي صادر شد.  از آن زمان، از يک سو، تا چندي قبل و بيش از عزيمت رشدي به آمريکا، در چتر حمايت امنيتي انگلستان قرار گرفت هزينه هنگفتي از جيب ماليات‌دهندگان بريتانيايي پرداخت مي‌شد بطوري‌که اعتراض به اين هزينه در انگلستان مشاهده شد  از ديگر سو ،  بعضي از طرفداران جمهوري اسلامي منتظر شنيدن قتل وي بودند.
از  ساعت اوليه حمله تحليل هاي متفاوت و بعضا متضاد شروع شد تا جائي‌که عده اي آن را مربوط به مخالفان توافق برجام دانستند تا برجام در آستانه احتمالي توافق به سرانجام نرسد. از جمله عواملي که نشان مي‌دهد حمله به رشدي را بايد با صبر و حوصله و ترديد مورد ارزيابي قرار داد  اين که چند روز جلوتر اعلام شد شخصي تصميم داشته جان بولتون رييس شوراي امنيت ملي آمريکا در دوران دونالد ترامپ و از مخالفان تندرو جمهوري اسلامي را در آمريکا ترور کند ؛ چند روز بعد از خبر ترور احتمالي بولتون، به رشدي که  مهره سوخته‌اي است حمله شد. شخصي که  روي دست غربي‌ها مانده و  هر ساله ميليون‌ها دلار براي حفاظت از او هزينه مي کردند و من بعد هم نمي تواند خاصيتي براي آن ها داشته باشد.  به هر حال همان گونه که اشاره شد تحليل و اظهار نظر همه جانبه نياز به اطلاعات تکميلي در ظرف زمان است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه