ایران خواهان «ثبات و احترام به قانون» در عراق است

سید حسین سجادی
در هفته‌های اخیر عراق بار دیگر شاهد برخی ناآرامی ها و کشاکش‌های سیاسی میان برخی گروه‌ها و شخصیت‌های داخلی بود که هنوز نتوانسته‌اند بر سر تعیین دولت جدید آن کشور با یکدیگر به تفاهم و اشتراک نظری دست یابند. شاید پُر بیراه نباشد که عراق را مهمترین کشور همسایه در بالاترين سطح اهمیت برای سیاست خارجی ایران قلمداد کنیم که‌این نیز بنا به دلایل متعددی است از جمله اشتراکات فرهنگی، تاریخی، مذهبی و روابط بسیار عمیق و راهبردی میان مقامات و مردم دو طرف. اما در این میان شاهد هستیم که برخی از رسانه‌های خارجی مغرضانه تلاش می‌کنند ایران را به عنوان یکی از منشا مشکلات فعلی در عراق معرفی کرده و مردم آن کشور را علیه ایران تحریک نمایند که تا کنون با هشیاری دو طرف، نتیجه دلخواه صاحبان آن رسانه‌ها محقق نگردیده است. در این ارتباط تلاش می گردد تا در این یادداشت به بررسی برخی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با موضوع روابط میان ایران و عراق و اهمیت آن در سیاست خارجی ایران بپردازیم:
مسائل عراق و روند تحولات آن برای ما مهم است و در پرتو وجود ارتباطات مثبت، سازنده با جریان‌های مختلف سیاسی عراق در تلاش هستیم که کمک کنیم دیدگاه‌های سیاسی جریانات مختلف این کشور به هم نزدیک شود تا هرچه زودتر نسبت به تشکیل دولت جدید آن کشور اقدام نمایند. تاخیر در تشکیل دولت جدید عراق می‌تواند منجر به بی ثباتی، ناآرامی و قطعا هرج و مرج‌های داخلی خواهد‌ شد که این امر نیز «دستگاه ديپلماسی ایران» به طرف عراقی توصیه کرده است که همه جریان‌های سیاسی عراق به قانون اساسی این کشور به عنوان منشور ملی احترام بگذارند و از  نهادهای قانونی در این کشور مراقبت و پاسداشت نمایند. ثبات و آرامش در این کشور از طریق همفکری بین جریانات داخلی این کشور به دست می‌آید و منافع ملی بر منافع جناحی ارجحیت می‌یابد. قطعا توجه بیشتر همه گروه‌ها و شخصیت های تاثیرگذار در روند تحولات سياسی عراق به منافع و امنیت ملی و ارجح دانستن آن می‌تواند باعث شود ثبات و استقرار به این کشور بازگردد. یکی از سیاست‌های اصولی ایران این هست که «امنیت منطقه را امنیت خودش» می‌داند و به این منظور طبیعی است که از هر اقدامی در راستای ایجاد و گسترش ثبات و امنیت در عراقی که ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک زمینی با آن دارد، حمایت می‌کند‌‌. یکی از دستورکارهای مشترک دو طرف ایرانی و عراقی در سال های اخیر به طور اخص همکاری در حوزه های نظامی و امنیتی به منظور مبارزه با تروریسم بوده و هست و آنطور که شنیده شده به زودی «سرلشکر باقری» رئیس ستاد نیروهای مسلح کشورمان هم سفری را به عراق به منظور بررسی همکاری های نظامی و افزایش سطح این همکاری ها خواهد داشت.  ایران و عراق همواره روابط و همکاری‌های مستمری با یکدیگر دارند و  هیچگاه این ارتباطات قطع نشده است، در واقع ما هم از طریق سفارت ایران در بغداد و بالعکس و هم از طریق تبادل هیأت‌های دو طرف ارتباط مثبت و سازنده‌ای را داریم که علی رغم میل باطنی بدخواهان این ارتباط کاملا روند صعودی بوده است. از آنجا که مقامات عالی رتبه ایران و عراق هر دو عزم جدی در خصوص ارتقای سطح تعاملات تجاری دو طرف را دارند و با در نظر گرفتن ظرفيت‌های موجود اقتصادی در حوزه های ساختمانی، راه‌سازی و ..، لزوم سرعت بخشیدن به هدف گزاری‌های انجام شده در این خصوص (دست یابی به تراز تجاری 20 میلیارد دلار سالیانه) احساس می شود‌. بنابراین، لازم است در ابتدای امر نسبت به ایجاد و گسترش صلح، ثبات و امنیت در عراق اهتمام بیشتری از سوی کلیه گروه‌ها و جریانات داخلی و البته بازیگران خارجی تاثیرگذار بر روند تحولات عراق وجود داشته باشد و پس از آن دولت جدیدی که در آن کشور روی کار خواهد آمد به همراه دوستان و متحدان خارجی خود از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به بازسازی اقتصادی آن کشور اقدام نمایند که طبیعتا یکی از مهمترین مطالبات مردم عراق رفع مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی در آن کشور است. در نتیجه آنکه در این راستا حتما وزارت امور خارجه و به طور خاص سفارت ایران در بغداد نقش تاثیرگذار و حائز اهمیتی در افزایش روند تعاملات تجاری دو طرف دارند که با توجه به روابط سیاسی سطح بالایی که وجود دارد این توقع و انتظار به درستی از دستگاه دیپلماسی می رود که رسیدن به تراز تجاری بسیار بیشتر با طرف عراقی نسبت به آنچه امروز وجود را تسهیل گرداند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه