اعتراض 8 روزه مردم شهرکرد به نبود آب بهداشتی

در حالي که حدود هشت روز است آب لوله کشي نيم ميليون نفر از مردم استان چهارمحال و بختياري بر اثر وقوع سيل و به دليل فقدان تصفيه خانه استاندارد و شبکه آبرساني مناسب قطع شده است، خسرو کياني، مديرکل مديريت بحران چهارمحال و بختياري ابراز اميدواري مي کند که با اتصال خطوط پدافندي مربوط به تامين آب کشاورزي مناطق بن و سامان، تا پايان هفته آب شهرکرد و شهرها و روستاهاي اطراف آن تامين شود.

وي در همين راستا درباره آخرين وضعيت قطعي آب در اين استان گفت: چشمه کوهرنگ به دليل گل آلود شدن بر اثر سيل کاملا از مدار خارج شده است و با توجه به گل آلود شدن 90 کيلومتر از شبکه آبرساني، بازگرداندن چشمه به مدار آبرساني مدت زيادي طول مي کشد. بنابراين ما اکنون مشغول اتصال دو خط پدافندي مربوط به تامين آب کشاورزي مناطق سامان و بن به شبکه آب لوله کشي شهرکرد و مناطق اطراف آن هستيم. کياني در بخش ديگري از صحبت هاي خود تاکيد کرد: نيروهاي دستگاه هاي مختلف استان چهارمحال و بختياري به صورت شبانه روزي تلاش مي کنند که خطوط پدافندي سامان و بن را به شبکه آب لوله کشي استان متصل کنند و ما اميدواريم تا پايان هفته اين اتفاق رخ دهد، زيرا اکنون شبکه آب لوله کشي حدود نيم ميليون نفر از اهالي استان چهارمحال و بختياري دچار مشکل شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه