الو آرمان

اين ستون، تريبوني است براي بيان مشکلات و پيشنهادهاي شما. تلاش ما اين است که در اين ستون ديدگاهها، نظرات و انتقادهايتان درتمام حوزهها بازتاب يابد.

آرمان امروز آينه افکار عمومي است. منتظر تماسهاي شما هستيم.

 ارتباط مستقيم با دبير سرويس

 [email protected]

ساعت تماس: 9 تا 14

 

قدرداني از خدمات شهرداري منطقه14   ناحيه1

تلاش هاي درخور توجه عوامل شهرداري منطقه چهارده، ناحيه يک، که در روزهاي گذشته انجام شده همراه با (تصاوير موجود)، به شرح زير تقديم ميشود که اميدوارم مورد توجه و استفاده قرار گيرد. همچنين لازم ميدانم از حُسن نيت مهندس سرلک؛ معاونت محترم و آقاي فلاحي؛ از کارمندان متعهد و پرتلاس شهرداري ناحيه يک که با پيگيري و نظارت توانسته اند رضايت ساکنان را جلب کنند، قدرداني مي کنم. نظافت و لايروبي جوي آب خيابان شهيد کاظمي، علف زني وتشتک زني بوستان گلزار، علف زني بوستان شکوفه، شستشوي معابر بوستان ابيانه، رسيدگي به سرويس بهداشتي بوستان ابيانه، راه اندازي آبنماي بوستان شهداي گلگون، طرح نگهداشت خيابان خضرايي غربي، حذف زوائد فيزيکي بوستان اسپندي، علف زني بوستان شکوف، آبياري ميدان کلانتري و شکوفه، علف زني بوستان شکوفه، علف زني وتشتک زني بوستان گلزار.

با تشکر- علي اکبر فرقاني

 

جايگاه سوخت و ساعات کاري

چرا ساعت جايگاههاي سوخت در پايتخت يکسان نيست. مشاهده ميشود برخي جايگاهها به صورت شبانهروزي هستند و برخي جايگاهها سوخت گيتهاي ورودي خود را ميبندند. لطفا مسئولان به اين مشکل مردم رسيدگي کنند.

صابري- تهران

 

دريافت عوارض با کدام مجوز؟

بنياد مستضعفان از آب کره ميگيرد. با گشايش تونل البرز مرکزي در قطعه ناقص دوم آزادراه تهران شمال، برروي مسافران خطه شمال آنهم بهصورت تکخط عوارض آزادراهي دريافت مينمايد.

1- آيا قطعه دو آزادراه که تونل در اين قطعه واقع شده، باز گشايي شده است؟

2- اگر نشده است (که در حقيقت همينطور است) با کدام مجوز وزارت راه و شهرسازي، عوارض از مردم ميگيرد؟

 3- مسئول رسيدگي به اينگونه اعمال چه دستگاهي است؟  

سجادي از تهران

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه