«آرمان امروز» اظهارات اقتصادی رئیس جمهور را بررسی می کند

تناقض های آشکار آماری!

رضا خادمی

آرمان امروز: حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي رئيسجمهوردر نشست خبري که به مناسبت هفته دولت در سالن اجلاس سران برگزار شد، به مولفه هايي اشاره کرد که در نوع خود قابل نقد و بررسي است. مولفه هايي که با آنچه امروز در کشور مشاهده مي شود تفاوتي محسوس دارد.ادعاهايي در مورد کاهش تورم، تحقق ساخت 4 ميليون مسکن؛ بهبود وضعيت فرهنگيان، افزايش توليد حامل هاي انرژي و.... مواردي که با مروري بر اخبار منتشر شده در يکسال گذشته تلاش کرده ايم تا به اختصار به راستي آزمايي آنها بپردازيم!

اولين موضوع اقتصادي که رئيسي به آن اشاره کرد و البته حمله اي به دولت روحاني نيز بود، مساله کسري بودجه دولت دوازدهم بود که به دولت جديد رسيده بود. وي در اين زمينه گفت: مسئولان در آن زمان به من ميگفتند که کشور با کسري بودجه 480 هزار ميلياردي رو به رو است و تو با اين چه ميخواهي بکني؟ همه اينها مسائل و مشکلاتي بود که خوشبختانه با تلاشهايي که انجام شد توانستيم از آنها عبور کنيم. مثلاً در آن موقع بحث شيوع کرونا را داشتيم که روزانه حدود 700 خانوار، عزيزان شأن را از دست ميدادند، از سويي مسئولان دولت قبل به من ميگفتند با اين موضوع چه ميخواهي کني، در حالي که به ما واکسن نميفروشند. دولت توانست با يک اقدام جهادي واکسيناسيون عمومي را با ورود واکسن به نتيجه برساند و تعداد کشتهها در يک روزهايي به صفر نيز رسيد.

وي کسري بودجه را يکي ديگر از مشکلات دولت در آغاز کار خود دانست و گفت: کسري بودجه «ام المسائل» کشور است و رسيدگي به آن همواره مورد تاکيد مقام معظم رهبري است. ما توانسته ايم بدون استقراض از بانک مرکزي سال 1400 را پشت سر بگذاريم و بودجه امسال را نيز بدون استقراض از بانک مرکزي ببنديم.

اين سخنان رئيسي درحالي مطرح مي شود که به گفته رئيس شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي از طلب 359 هزار ميليارد توماني شبکه بانکي از دولت تا پايان خردادماه سال جاري خبر داده است.  بدين ترتيب اگر بدهي دولت به ساير بخش ها را نيز در نظر بگيريم بعيد است که دولت توانسته باشد گامي در جهت کاهش رقم 480 هزار ميلياردي مورد ادعاي وي برداشته باشد. آنهم در شرايطي که ميزان فروش نفت چند ده برابر دولت گذشته بوده است. درمورد کرونا نيز مثل اينکه رئيس جمهور فراموش کرده اند که براي واردات واکسن ها چه موانعي و از سوي چه نهادها و افرادي به بهانه حمايت از بومي سازي توليد واکسن بر سرتصميم دولت براي ورود واکسن ها قرار داشت و از اين گذشته چه حجمي از واکسن هايي که ابتداي دولت رئيسي وارد کشور شد، حاصل قراردادها و پيگيري هاي دولت روحاني است.

رئيسجمهور با اشاره به اقدامات دولت در خصوص کاهش تورم، گفت: در شهريور 1400 که دولت کار خود را آغاز کرد تورم نزديک 60 درصدي را داشتيم و دولت در اين مدت تلاش کرد با کنترل اقداماتش موجب افزايش تورم نشود که از آن جمله ميتوان به بالا نبردن ارزش پايه پولي و عدم استقراض از بانک مرکزي اشاره کرد و شما شاهد بوديد تورم در اسفند 1400 و فروردين 1401 به نزديک 30 درصد کاهش پيدا کرد اما اصلاحات اقتصادي مقداري تورم را به همراه داشت.

اين سخنان رئيسي نيز درحالي مطرح مي شود که وي سال گذشته مدعي شده بود که در سال 1401 تورم در کشور به حدود 20 درصد مي رسد. آماري که برخلاف ادعاي وي ؛ هم اينک بين 40 تا 50 درصد است !

کالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي

رئيسجمهور در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات دولت در جهت تأمين کالاهاي اساسي اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز در حوزه تأمين کالاهاي اساسي هيچ نگراني وجود ندارد و در برخي از کالاها شاخصها در حد سبز است. اين در حالي است که در ابتداي دولت، شاخصها در برخي کالاها در حد قرمز بود.

رئيسي با اشاره به اقدامات دولت در جهت تأمين برق نيز گفت: امسال به لطف خدا و با تلاشي که مسئولان انجام دادند 6 هزار مگاوات توليد برق افزايش داشته است و شاهد بوديد امسال قطع برق نداشتيم و کارهايي در اين حوزه انجام شد که در 25 سال گذشته بي سابقه بوده است. اين در حالي است که در ابتداي دولت و در سال گذشته قطعي برق در کشور داشتيم.

 در حوزه گاز هم با همکاري و ارتباط با کشورهاي همسايه توانستيم گاز مورد نياز برخي از استانها را تأمين کنيم و مردم با قطعي گاز نيز رو به رو نبودند.

اظهارات رئيسي در مورد تامين کالاهاي اساسي و همچنين انرژي هاي حامل در شرايطي عنوان مي شود که اولا دولت که سياست دولت براي افزايش چند قلم کالاي اساسي ، در نهايت منجر به افزايش بي رويه قيمت تمامي کالاها و تورم بي سابقه در کشور شد. در مورد انرژي نيز همين دو روز قبل وزير نفت در بوشهر اعلام کرده بود که در بخش حامل هاي انرژي همچنان با کمبودهاي جدي مواجهيم و حتي ممکن است به خاطر کمبود در بخش گاز ، در زمستان امسال با قطعي هاي مکرر مواجه باشيم.

آبرساني در اوج اعتراض ها!

رئيسجمهور آبرساني به مردم را يکي از اولويتهاي دولت سيزدهم اعلام کرد و گفت: آبرساني به يزد، فارس و ديگر نقاط کشور از اولويتهاي ماست، البته بايد تلاش کنيم که بين آب شرب و آب کشاورزي و صنعت تفاوت ايجاد شود و آب شرب نبايد در صنعت استفاده شود. بررسي تنشهاي آبي و حل مشکلات آبي کشور از اولويتهاي دولت است.

وي در ادامه با اشاره به اقدامات دولت سيزدهم در حوزه تأمين آب شرب مورد نياز مردم، گفت: اولين سفري که رفتم به خوزستان بود، براي بررسي مشکلات آب آنجا و بحمدالله آبرساني در اهواز با اقداماتي که انجام شد در سال جاري و ظرف چند روز آينده به نتيجه ميرسد. ادعاي اولويت موضوع آب در برنامه هاي دولت نيز در حالي مطرح مي شود که هنوز مردم همدان ، اروميه و شهرکرد و شهرها و روستاهاي توابع آن درگير مشکلات ناشي از کمبود آب و قطعي هاي طولاني آن هستند و دولت نيز براي ساکت کردن آنها مجبور شد تا تمامي امکانات خود را بسيج کند و طرح هاي چند ساله را در کمتر از چند هفته تمام نمايد.

کاهش يا افزايش فروش نفت؟!

رئيسي نقبي هم به فروش نفت در سال جاري کرد و گفت : امسال درآمد دولت از فروش نفت 20 درصد کاهش يافته است که 40 درصد فروش نفت به صندوق توسعه داده ميشود. از سوي ديگر افزايش حقوق را داشته ايم و در کنار آن رتبه بندي معلمان بعد از 10 سال آغاز شده است. همچنين حقوق و مزاياي پرستاران که 15 سال معطل مانده بود را سامان داديم.

به نظر مي رسد رئيس دولت سيزدهم چندان اطلاعي از مصاحبه ها و گزارش هاي ارايه شده از سوي مديران و وزراي خود ندارد وگرنه مي دانست که وزير نفت وي همين چند روز قبل درخبري گفته بود: دولت سيزدهم علاوه بر چند برابر شدن توسعه صادرات نفت و گاز در مدت کوتاه شروع به کار خود، موفقيت چشمگيري در وصول درآمدهاي آن داشته است. 2.5 برابر شدن وصول درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآوردههاي نفتي و محصولات پتروشيمي در سال 1400 نسبت به سال قبل آن، نتيجه اقدامات فعالانه دولت سيزدهم بود.

اين يارانه نقدي

يارانه نقدي و افزايش آن نيز از جمله ديگرموضوعاتي بود که رئيسي از آن به عنوان افتخارات خود ياد کرد . رئيسجمهور در اين زمينه مدعي شد: ما پرداخت يارانه 300 و 400 هزار توماني به مردم ارمغان داديم  که اين رويه فقر مطلق را تا حدود زيادي رفع کرده است. اين سخنان رئيس جمهور نيز درحالي مطرح مي شود که به اعتقاد بسياري از کارشناسان افزايش يارانه در دولت رئيسي خود عاملي براي افزايش قيمت ها وتورم و به دنبال آن، افزايش فقر در جامعه بوده است.

هر جور شده مي سازيم!

رئيسجمهور همچنين در سخنان خود اشاره اي هم به يکي از مهمترين وعده هاي خود يعني ساخت يک ميليون مسکن در سال داد و گفت: در سالهايي که صد هزار يا دويست هزار مسکن ساخته شده است نياز به 800 هزار واحد بوده است. 800 هزار واحد مسکن شهري و 200 هزار واحد مسکن روستايي نياز اصلي کشور است.

رئيسي گفت: آنچه که ما گفتيم، حتماً بايد اجرايي شود. از ابتداي دولت، ساخت مسکن شروع شد. مهمترين بخش ساخت مسکن، زمين است. در حاشيه شهرها زمينهاي دولتي رها شده داريم که ميتوان از آنها استفاده کرد. در خصوص تأمين مصالح ساختماني نيز همهي توليدات را در داخل داريم و نيازمند مصالح خارجي نيستيم.

ادعاهاي رئيس دولت سيزدهم در مورد مسکن را شايد بتوان يکي از ملموس ترين سخنان ضد ونقيض وي دانست . چرا که بارها مسئولان و وزراي مرتبط از جمله وزير راه و شهرسازي اعلام کرده اند که پرونده ساخت مسکن ملي به هيچ عنوان در ريل و مسير اصلي خود پيش نمي رود و چه بسا اگر به هيمن شيوه جلو برود، با شکستي حتمي مواجه خواهد شد! اين فشارها به حدي بود که حتي گفته مي شود رستم قاسمي اعلام کرده که دراعتراض به ناهماهنگي هاي موجود در مورد جهاد مسکن سازي، استعفا خواهد داد.

علاوه براين رئيسي ، از افزايش حقوق کارمندان دولت و همچنين تحقق وعده هايي که به معلمان و خانواده بزرگ آموزش و پرورش داده است، به عنوان ديگر دستاوردهاي خود اشاره کرد. ادعاهايي که درحالي مطرح مي شود که هر روز شاهد تحصن گروه هايي از معلمان و کارکنان يکي از سازمان ها در برابر مجلس يا وزارتخانه مربوطه خود در اعتراض به وضعيت معيشتي آنها و همچنين تبديل وضعيت معلمان و کارکنان دولت هستيم!

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه