وزیر جنگ اسراییل علیه توافق

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در کنفرانس اورشلیم پست در نیویورک، ادعاهایی را علیه نقش ایران در منطقه و تاثیر احیای توافق هستهای بر تروریسم منطقه مطرح کرد.

 بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در صفحه توییترش با بازنشر ادعاهایی که در سخنرانیاش در کنفرانس اورشلیم پست مطرح کرده بود، با بیان این که در سخنرانی ویژهام در کنفرانس نقشهای با بیش از ده تاسیسات صنایع نظامی سوریه از جمله تاسیسات زیر زمینی در میصف ارائه کردم، ادعا کرد: این تاسیسات در واقع تبدیل شدهاند به محل تولید مهمات پیشرفته برای ایران و نیروهای نیابتی وابسته به آن.

این ادعا در حالی مطرح میشود که مقامات ایران همواره تاکید کردهاند، ایران حضور مستقل نظامی در سوریه ندارد و تنها به دعوت دولت سوریه برای حفظ امنیت آن و مبارزه با تروریسم به صورت مستشاری در سوریه مستقر است.

گانتس در این کنفرانس همچنین مدعی شد: ایران در حال ساختن صنایع تروریستی در سوریه برای نیازهای خودش است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه