توافق قابل پیش بینی نیست

سفیر آمریکا در بحرین گفت که نمی توان آینده توافق هسته ای را پیش بینی کرد و ممکن است فردا امور متفاوت تر رقم بخورد.

استیون بوندی، سفیر جدید آمریکا در بحرین در گفت وگو با روزنامه الایام با طرح ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که نمی توانم آینده توافق هسته ای را پیش بینی کنم، ما با نگاهی به اخبار در ماه گذشته متوجه می شویم که مردم ابتدا نسبت به این امر بدبین بودند سپس خوشبین شدند و بعد از آن بار دیگر بدبین شدند، بنابراین فردا ممکن است امور متفاوت باشد.

وی گفت: نمی توان درخصوص این مساله پیش بینی کرد، اما فکر می کنم که مذاکرات درخصوص توافق هسته ای بسیار مهم بود و اگر بتوانیم راهی برای بازگشت به این مذاکرات پیدا کنیم و ایران را پایبند به بندهای برجام کنیم این امر تهدید بزرگی را از میز مذاکرات برمی دارد.

گفتنی است مذاکرات ایران وآمریکا در حالت کاملا بلاتکلیفی قرار دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه