گوترش حامی برجام است

  سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت که دبیرکل همواره از حامیان توافق هستهای بوده است. ، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اخیرا با مقامات ایران یا دیگر طرفین مذاکرات وین برای ازسرگیری دیپلماسی جهت حفظ توافق هستهای رایزنی کرده است یا نه، گفت: نه، هر کسی نقش خودش را دارد. سازمان ملل از اعضای برجام نیست. آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بخشی از مباحثات هستهای دخیل است. آقای گروسی به نیابت از این سازمان، میتوان گفت به نیابت از سازمان ملل، عمیقا درگیر این مذاکرات است. او به این مذکرات ادامه میدهد و از سوی طرفین مختلف مذاکرات توضیحات و اطلاعات لازم را دریافت میکند. او در ادامه گفت: فکر میکنم آنچه برای او مهم است، این است که تمامی طرفین برجام تا حدی انعطاف نشان دهند که برای مصالحه بر سر آخرین مسائل باقیمانده بدون تاخیر بیشتر لازم خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه